TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi magistriastme infopäev

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut kutsub magistriõpingutest huvitatud tudengeid 13. aprillil kell 14.15 infopäevale, kus tutvustakse nii magistriõpingute võimalusi kui ka võimalusi omandatud erialade rakendamiseks. 

Aeg: Reede, 13.aprill 2018 kell 14:15 - 17:30
Koht:Tartu, Vanemuise 46 ruum 301

Tutvustusele tulevad bioloogia, ökoloogia ning elustiku kaitse, geoloogia, geograafia, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja ning keskkonnatehnoloogia magistriõppekavad. Sõna saavad õppekavade magistrandid, doktorandid, professorid ja teadurid, samuti olulisemad tööandjad. 

Programm ja registreerumise info: https://www.ut.ee/et/uritused/tu-okoloogia-maateaduste-instituudi-magistriastme-infopaev