Õppetooli liikmed

Image

Entomoloogia õppetool 2022

Töötajad

Doktorandid

 • Robin Gielen, Entomopatogeensete seente mõju putukate elukäiguteooriale
 • Nidal Fetnassi, Ööliblikakoosluste mitmekesisuse determinandid Eestis ja Marokos
 • Stênio Ítalo Araújo Foerster, Ööliblikate kehasuuruse fülogeneetilised seosed
 • Leonard Owuraku Opare, Asustustiheduse mõjud ja aretuspotentsiaal majanduslikult olulisel putukaliigil
 • Vineesh Nedumpally, Euroopa ööliblikate fülogeneesipuu konstrueerimine
 • Daniel Valdma, Päevaliblikate mitmekesisus: maastikuökoloogia fundamentaalprobleemidest looduskaitseliste rakendusteni
 • Auli Veske, Päevaliblikate mitmekesisus inimmõjulistel maastikel

Magistrandid

 • Kelly Kittus, Värvustunnuste evolutsiooniline ökoloogia liblikalistel
 • Triin Lepik, Lepatriinude liigisisese ja liikide vahelise värvivarieeruvuse ulatus ja põhjused
 • Anni Miller, Sihktiivaliste liigirikkust ja liigilist koosseisu määravad tegurid avamaakooslustes
 • Aivar-Erik Pärna, Peremeessipelgate mõju kahe sipelgaseoselise päevaliblika elupaigakasutusele
 • Kadri Ude, Vaksiklaste tiivakuju fülogeneetilised ja ökoloogilised seosed
 • Arevik Ghrmajyan, Vahetusüliõpilane Armeeniast
 

Image

Toomas Tammaru

Zooloogia osakonna juhataja, entomoloogia professor

Entomoloogia õppetooli juhataja

Mobiiltelefon: 525 2420, kabinet: Liivi 2, 433
toomas.tammaru@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Evolutsiooniline ökoloogia, peamiseks huviks putukate kehasuuruse, munemiskäitumise ja värvuse evolutsiooniline ökoloogia
 • Taimtoiduliste putukate populatsiooniökoloogia
 • Suurliblikate levik ja fülogenees

Õppetöö ülikoolis

 • Evolutsiooniline ökoloogia
 • Putukaökoloogia
 • Katseandmete analüüs
 • Teadusartikli kirjutamise alused

Toomase juhendamisel on kaitstud 12 doktoritööd ja 11 magistritööd.

Hetkel juhendab 4 doktoritööd ja 3 magistritööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV    Vikipeedia    Koduleht
Algusesse


Image

Toomas Esperk

Selgrootute zooloogia kaasprofessor

Mobiiltelefon: 53 302 480, kabinet: Liivi 2, 436
toomas.esperk@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • asustustiheduse mõju putukate elukäigule
 • liblikate põlvkondadevahelised erinevused
 • putukate kasvukõvera iseärasused
 • kehasuuruse evolutsioon

Õppetöö ülikoolis

 • Selgrootute zooloogia
 • Selgrootute zooloogia praktikum
 • Selgrootute võrdlev zooloogia
 • Loomade ökofüsioloogia
 • Putukaökoloogia
 • Biogeograafia
 • Liigiline mitmekesisus Eestis ja Euroopas
 • Looduse tundmise välipraktika

Toomase juhendamisel on kaitstud 1 doktoritöö, 3 magistritööd ja 3 bakalaureusetööd.

Hetkel juhendab 1 doktoritööd, 2 magistritööd ja 2 bakalaureusetööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

Algusesse


Image

Tiit Teder

entomoloogia kaasprofessor

Mobiiltelefon: 53 421 492, kabinet: Liivi 2, 442
tiit.teder@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Meta-analüüsi rakendamine putukaökoloogilistes uuringutes
 • Putukate mitmekesisust toetavate maastike kujundamine ja säilitamine
 • Soolised erinevused putukatel – evolutsiooni ja keskkonna roll

Õppetöö ülikoolis

 • Putukaökoloogia
 • Parasitoloogia
 • Looduse tundmise välipraktika

Tiidu juhendamisel on kaitstud 5 doktoritööd, 8 magistritööd ja 12 bakalaureusetööd.

Hetkel juhendab 2 doktoritööd ja 2 magistritööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV     Koduleht
Algusesse


Image

Robert Barry Davis

entomoloogia teadur

Kabinet: Liivi 2, 440
robert.davis@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Fülogeneetilised võrdlevad meetodid
 • Makroevolutsioon
 • Fülogeneesipuude kombineerimine

 

Õppetöö ülikoolis

 • Fülogeneesipuude rakendused ökoloogias
  ja evolutsioonis

 

 

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

Algusesse


Image

Juhan Javoiš

entomoloogia teadur

Kabinet: Liivi 2, 440
juhan.javois@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Vaksiklaste ökoloogia võrdlevad uuringud

Õppetöö ülikoolis
 

 • Putukaökoloogia
 • Selgrootute zooloogia välipraktikum

Juhani juhendamisel on kaitstud üks doktoritöö ja üks magistritöö.

 

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

Algusesse


Image

Ants Kaasik

Biostatistika teadur

Mobiiltelefon: 53 977 954, kodukontor
ants.kaasik@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Sõltuvate vaatlustega mudelite kasutus ökoloogias
 • Metaanalüüsi rakendamine mittetraditsioonilistes olukordades

Hetkel regulaarseid ainekursuseid ei loe, konsulteerib juhendajaid ning juhendatavaid statistika küsimustes.

Antsu juhendamisel on kaitstud 3 magistritööd.

 

 

 

 

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV

Algusesse


Image

Erki Õunap

entomoloogia teadur

Telefon: 7 375 099, kabinet: Liivi 2, 403

erki.ounap@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Liblikate süstemaatika, ökoloogia ja faunistika

 

Õppetöö ülikoolis
 

 • Entomoloogia
 • Putukaökoloogia
 • Selgroogsete zooloogia välipraktikum

Erki juhendamisel on kaitstud 1 doktoritöö ja
2 magistritööd.

Hetkel juhendab 1 doktoritööd.

ORCID    Akadeemiline CV   Vikipeedia

  Algusesse


Image

Virve Sõber

entomoloogia teadur

Mobiiltelefon: 51 059 25, kabinet: Liivi 2, 430
virve.sober@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Ökoloogia
  • Taimede ja putukate vahelised interaktsioonid
  • Maakasutuse mõju tolmeldavate putukate kooslustele
  • Tolmeldajate ja taimede vahelised interaktsioonid linnakeskkonnas
 • Looduskaitsebioloogia
  • Looduslike tolmeldajate kaitse

Õppetöö ülikoolis

 • Roheline ettevõtlus
 • Putukaökoloogia
 • Evolutsiooniline ökoloogia

Virve juhendamisel on kaitstud 1 magistritöö ja 3 bakalaureusetööd.

Hetkel juhendab 4 bakalaureusetööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV   Vikipeedia   
Algusesse


Image

Sille Holm

Teadur

Mobiiltelefon: 5129610, Kontor: Liivi 2, 440
sille.holm@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Troopilise vihmametsa liblikalised ning nende ökoloogia
 • Evolutsiooniline ökoloogia
 • Putukad toidu ja söödana

 


 

 

Sille juhendamisel on kaitstud 1 bakalaureusetöö ja 1 magistritöö.

Hetkel juhendab 2 doktoritööd.

ORCID    Akadeemiline CV
Algusesse


Image

Anu Tiitsaar

Teadur

anu.tiitsaar@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Päevaliblikate ökoloogia ja liigirikkuse mustrid
 • Päevaliblikate seire ja kaitse

 


 

 

Anu juhendamisel on kaitstud 3 magistritööd.

Akadeemiline CV   ResearcherID   Researchgate
Algusesse


Image

Robin Gielen

Doktorant

Mobiiltelefon: 538 599 02, kabinet: Liivi 2, 439
robin.gielen@ut.ee

 

Doktoritöö teema

 • Entomopatogeensete seente mõju putukate elukäiguteooriale

Enim köidab mind:

 • Entomopatogeenid
 • Elukäiguteooria 
 • Seen-putukas interaktsioonid

 

Õppetöö ülikoolis
Annab praktikume selgrootute zooloogia ainekursuse raames. Tema juhendamisel on kaitstud 1 bakalaureusetöö.

   Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
Algusesse


Image

Leonard Owuraku Opare

Doktorant

Mobiiltelefon: 53952751, kabinet: Liivi 2, 439
leonard.owuraku.opare@ut.ee

Doktoritöö teema

 • Putukad toiduna/söödana
 • Asustustiheduse mõjud ja aretuspotentsiaal majanduslikult olulisel putukaliigil

Enim köidab mind:

 • Ogakärbes Hermetia illucens
 • Asustustihedus
 • Elukäiguteooria
 • Evolutsioon

 

Õppetöö ülikoolis
Annab praktikume katseandmete analüüsi ainekursuse raames.

   Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
Algusesse


Image

Stênio Ítalo Araújo Foerster

Doktorant

Kabinet: Liivi 2, 439
stenio.foerster@ut.ee

Doktoritöö teema

 • Ööliblikate kehasuuruse fülogeneetilised seosed

Enim köidab mind:

 • Makroökoloogia
 • Fülogeneetilised võrdlusmeetodid 
 • Ökoloogias rakendatavad statistilised meetodid

 

 

 

 

   Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
Algusesse


Image

Nidal Fetnassi

Doktorant

Kabinet: Liivi 2, 438
nidal.fetnassi@ut.ee

Telefon

 • +372 5394 2832 Est
 • +212 626 415 846 Mar

Doktoritöö teema

 • Ööliblikakoosluste mitmekesisuse determinandid Eestis ja Marokos

Eriti kirglik olen teemades:

 •  Süstemaatika
 •  Liblikas - taim interaktsioonid
 •  Käitumisökoloogia

 

 

 

 

   Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
Algusesse


Image

Vineesh Nedumpally

Doktorant

Kabinet: Liivi 2, 438
vineesh.nedumpally@ut.ee

Doktoritöö teema

 • Euroopa ööliblikate fülogeneesipuu konstrueerimine

Enim köidab mind:

 • Molekulaarne fülogenees
 • Evolutsioon molekulaarsel tasandil
 • Populatsioonigeneetika

 

 

 

Artiklid    ResearchGate
Algusesse


Image

Daniel Valdma

Doktorant

Mobiiltelefon 58039490 , office: Liivi 2
daniel.valdma@ut.ee

Doktoritöö teema

 • Päevaliblikate mitmekesisus: maastikuökoloogia fundamentaalprobleemidest looduskaitseliste rakendusteni

Enim köidab mind:

 • Päevaliblikate elurikkus
 • Maastikuökoloogia
 • Päevaliblikate kaardistamine

Õppetöö ülikoolis
Tema juhendamisel on kaitstud 1 magistritöö.

   Artiklid    ResearchGate
Algusesse


Auli Veske

Image

Doktorant

auli.veske@ut.ee

 

Doktoritöö teema

 • Päevaliblikate mitmekesisus inimmõjulistel maastikel

Enim köidab mind

 • Maastikuökoloogia
 • Liblikate elurikkus
 • Alternatiivsed elupaigad

Algusesse


 

Image

Kelly Kittus

Magistrant

Juhendaja: Toomas Tammaru  

 

Magistritöö teema

 • Värvustunnuste evolutsiooniline ökoloogia liblikalistel

Peamised huvid:

 •  Evolutsioon
 •  Liblikad
 •  Fotograafia

 

 

 

 

 

Algusesse


Image

Triin Lepik

Magistrant

Juhendajad: Toomas Tammaru ja Toomas Esperk  

 

Magistritöö teema

 • Lepatriinude liigisisese ja liikide vahelise värvivarieeruvuse ulatus ja põhjused

Peamised huvid:

 •  Lepatriinud
 •  Putukate püüdmine
 •  Fotograafia

 

 

Algusesse


Image

Anni Miller

Magistrant

Juhendaja: Tiit Teder  

 

Magistritöö teema

 • Sihktiivaliste liigirikkust ja liigilist koosseisu määravad tegurid avamaakooslustes

Peamised huvid:

 •  Sihktiivalised
 •  Liigirikkus ja liikide tundmine
 •  Maastikuökoloogia

 

 

Algusesse


Image

Aivar-Erik Pärna

Magistrant

Juhendajad: Tiit Teder ja Toomas Esperk  

 

Magistritöö teema

 • Peremeessipelgate mõju kahe sipelgaseoselise päevaliblika elupaigakasutusele

Peamised huvid:

 •  Kiletiivalised, peamiselt sugukond sipelglased
 •  Mürmekofiilia
 •  Loodusfilmide/dokumentaalide tegemine

 

 

 

Algusesse

 

 


Kadri Ude

Image

Magistrant

Juhendaja: Toomas Tammaru  

 

Magistritöö teema

 • Vaksiklaste tiivakuju fülogeneetilised ja ökoloogilised seosed

Peamised huvid:

 • Evolutsiooniline ökoloogia
 • Võrdlevad uuringud
 • Välismorfoloogia ja elukäiguomaduste seosed

 

Algusesse

 


Arevik Ghrmajyan

Magistrant/vahetusüliõpilane

Juhendaja: Toomas Tammaru  

 

Magistritöö teema

 • Vaksiklaste puhkeasendi võrdlev-fülogeneetiline uurimus

 

Algusesse

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022