Õppetooli liikmed

Image
Entomology unit

Entomoloogia õppetool 2022

Töötajad

Doktorandid

 • Robin Gielen, Entomopatogeensete seente mõju putukate elukäiguteooriale
 • Nidal Fetnassi, Ööliblikakoosluste mitmekesisuse determinandid Eestis ja Marokos
 • Stênio Ítalo Araújo Foerster, Ööliblikate kehasuuruse fülogeneetilised seosed
 • Kerli Kuusk, Rühmaefektid putukatel: fülogeneetilistest metaanalüüsidest töönduslike rakendusteni
 • Vineesh Nedumpally, Euroopa ööliblikate fülogeneesipuu konstrueerimine
 • Leonard Owuraku Opare, Asustustiheduse mõjud ja aretuspotentsiaal majanduslikult olulisel putukaliigil
 • Kadri Ude, Fenoloogiliste kohastumuste evolutsioon putukatel hilissügiseste ja varakevadiste ööliblikate näitel
 • Daniel Valdma, Päevaliblikate mitmekesisus: maastikuökoloogia fundamentaalprobleemidest looduskaitseliste rakendusteni
 • Auli Veske, Päevaliblikate mitmekesisus inimmõjulistel maastikel

Magistrandid

 • Anni Miller, Sihktiivaliste liigirikkust ja liigilist koosseisu määravad tegurid avamaakooslustes
 

Image
TT

Toomas Tammaru

Zooloogia osakonna juhataja, entomoloogia professor

Entomoloogia õppetooli juhataja

Mobiiltelefon: 525 2420, kabinet: Liivi 2, 433
toomas.tammaru@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Evolutsiooniline ökoloogia, peamiseks huviks putukate kehasuuruse, munemiskäitumise ja värvuse evolutsiooniline ökoloogia
 • Taimtoiduliste putukate populatsiooniökoloogia
 • Suurliblikate levik ja fülogenees

Õppetöö ülikoolis

 • Evolutsiooniline ökoloogia
 • Putukaökoloogia
 • Katseandmete analüüs
 • Teadusartikli kirjutamise alused

Toomase juhendamisel on kaitstud 13 doktoritööd ja 13 magistritööd.

Hetkel juhendab 5 doktoritööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV    Vikipeedia    Koduleht
Algusesse


Image
TE

Toomas Esperk

Selgrootute zooloogia kaasprofessor

Mobiiltelefon: 53 302 480, kabinet: Liivi 2, 436
toomas.esperk@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • asustustiheduse mõju putukate elukäigule
 • liblikate põlvkondadevahelised erinevused
 • putukate kasvukõvera iseärasused
 • kehasuuruse evolutsioon

Õppetöö ülikoolis

 • Selgrootute zooloogia
 • Selgrootute zooloogia praktikum
 • Selgrootute võrdlev zooloogia
 • Loomade ökofüsioloogia
 • Putukaökoloogia
 • Biogeograafia
 • Liigiline mitmekesisus Eestis ja Euroopas
 • Looduse tundmise välipraktika

Toomase juhendamisel on kaitstud 1 doktoritöö, 3 magistritööd ja 3 bakalaureusetööd.

Hetkel juhendab 1 doktoritööd, 2 magistritööd ja 2 bakalaureusetööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

Algusesse


Image
TTeder

Tiit Teder

entomoloogia kaasprofessor

Mobiiltelefon: 53 421 492, kabinet: Liivi 2, 442
tiit.teder@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Meta-analüüsi rakendamine putukaökoloogilistes uuringutes
 • Putukate mitmekesisust toetavate maastike kujundamine ja säilitamine
 • Soolised erinevused putukatel – evolutsiooni ja keskkonna roll

Õppetöö ülikoolis

 • Putukaökoloogia
 • Parasitoloogia
 • Looduse tundmise välipraktika

Tiidu juhendamisel on kaitstud 5 doktoritööd, 8 magistritööd ja 12 bakalaureusetööd.

Hetkel juhendab 2 doktoritööd ja 2 magistritööd.

Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV     Koduleht
Algusesse


Image
RBD

Robert Barry Davis

entomoloogia teadur

Kabinet: Liivi 2, 440
robert.davis@ut.ee

Peamised uurimissuunad

 • Fülogeneetilised võrdlevad meetodid
 • Makroevolutsioon
 • Fülogeneesipuude kombineerimine

 

  Õppetöö ülikoolis

  • Fülogeneesipuude rakendused ökoloogias
   ja evolutsioonis

   

   

  Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

  Algusesse


  Image
  Juhan

  Juhan Javoiš

  entomoloogia teadur

  Kabinet: Liivi 2, 440
  juhan.javois@ut.ee

  Peamised uurimissuunad

  • Vaksiklaste ökoloogia võrdlevad uuringud

  Õppetöö ülikoolis
   

  • Putukaökoloogia
  • Selgrootute zooloogia välipraktikum

  Juhani juhendamisel on kaitstud üks doktoritöö ja üks magistritöö.

   

  Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV 

  Algusesse


  Image
  Ants Kaasik

  Ants Kaasik

  Biostatistika teadur

  Mobiiltelefon: 53 977 954, kodukontor
  ants.kaasik@ut.ee

  Peamised uurimissuunad

  • Sõltuvate vaatlustega mudelite kasutus ökoloogias
  • Metaanalüüsi rakendamine mittetraditsioonilistes olukordades

  Hetkel regulaarseid ainekursuseid ei loe, konsulteerib juhendajaid ning juhendatavaid statistika küsimustes.

  Antsu juhendamisel on kaitstud 3 magistritööd.

   

   

   

   

  Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV

  Algusesse


  Image
  Erki Õunap

  Erki Õunap

  entomoloogia teadur

  Telefon: 7 375 099, kabinet: Liivi 2, 403

  erki.ounap@ut.ee

  Peamised uurimissuunad

  • Liblikate süstemaatika, ökoloogia ja faunistika

   

   Õppetöö ülikoolis
    

   • Entomoloogia
   • Putukaökoloogia
   • Selgroogsete zooloogia välipraktikum

   Erki juhendamisel on kaitstud 1 doktoritöö ja
   2 magistritööd.

   Hetkel juhendab 1 doktoritööd.

   ORCID    Akadeemiline CV   Vikipeedia

     Algusesse


   Image
   Virve Sõber

   Virve Sõber

   entomoloogia teadur

   Mobiiltelefon: 51 059 25, kabinet: Liivi 2, 430
   virve.sober@ut.ee

   Peamised uurimissuunad

   • Ökoloogia
    • Taimede ja putukate vahelised interaktsioonid
    • Maakasutuse mõju tolmeldavate putukate kooslustele
    • Tolmeldajate ja taimede vahelised interaktsioonid linnakeskkonnas
   • Looduskaitsebioloogia
    • Looduslike tolmeldajate kaitse

   Õppetöö ülikoolis

   • Roheline ettevõtlus
   • Putukaökoloogia
   • Evolutsiooniline ökoloogia

   Virve juhendamisel on kaitstud 1 magistritöö ja 3 bakalaureusetööd.

   Hetkel juhendab 4 bakalaureusetööd.

   Google Scholar    ORCID    Akadeemiline CV   Vikipeedia   
   Algusesse


   Image
   Sille Holm

   Sille Holm

   Teadur

   Mobiiltelefon: 5129610, Kontor: Liivi 2, 440
   sille.holm@ut.ee

   Peamised uurimissuunad

   • Troopilise vihmametsa liblikalised ning nende ökoloogia
   • Evolutsiooniline ökoloogia
   • Putukad toidu ja söödana

    


    

    

   Sille juhendamisel on kaitstud 1 bakalaureusetöö ja 1 magistritöö.

   Hetkel juhendab 2 doktoritööd.

   ORCID    Akadeemiline CV
   Algusesse


   Image
   Anu Tiitsaar

   Anu Tiitsaar

   Teadur

   anu.tiitsaar@ut.ee

   Peamised uurimissuunad

   • Päevaliblikate ökoloogia ja liigirikkuse mustrid
   • Päevaliblikate seire ja kaitse

    


    

    

   Anu juhendamisel on kaitstud 3 magistritööd.

   Akadeemiline CV   ResearcherID   Researchgate
   Algusesse


   Image
   Robin Gielen

   Robin Gielen

   Doktorant

   Mobiiltelefon: 538 599 02, kabinet: Liivi 2, 439
   robin.gielen@ut.ee

    

   Doktoritöö teema

   • Entomopatogeensete seente mõju putukate elukäiguteooriale

   Peamised huvid:

   • Entomopatogeenid
   • Elukäiguteooria 
   • Seen-putukas interaktsioonid

    

   Õppetöö ülikoolis
   Annab praktikume selgrootute zooloogia ainekursuse raames. Tema juhendamisel on kaitstud 1 bakalaureusetöö.

      Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
   Algusesse


    

   Image
   nidal

   Nidal Fetnassi

   Doktorant

   Kabinet: Liivi 2, 438
   nidal.fetnassi@ut.ee

   Telefon

   • +372 5394 2832 Est
   • +212 626 415 846 Mar

   Doktoritöö teema

   • Ööliblikakoosluste mitmekesisuse determinandid Eestis ja Marokos

   Peamised huvid:

   •  Süstemaatika
   •  Liblikas - taim interaktsioonid
   •  Käitumisökoloogia

        Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate

   Algusesse


    

   Image
   stenio

   Stênio Ítalo Araújo Foerster

   Doktorant

   Kabinet: Liivi 2, 439
   stenio.foerster@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Ööliblikate kehasuuruse fülogeneetilised seosed

   Peamised huvid:

   • Makroökoloogia
   • Fülogeneetilised võrdlusmeetodid 
   • Ökoloogias rakendatavad statistilised meetodid

      Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
   Algusesse


   Image
   Kerli Kuusk

   Kerli Kuusk

   Doktorant

   Kabinet: Liivi 2, 438

   kerli.kuusk.1@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Rühmaefektid putukatel: fülogeneetilistest metaanalüüsidest töönduslike rakendusteni

   Peamised huvid:

    

    

   Akadeemiline CV

   Algusesse


   Image
   Vineesh

   Vineesh Nedumpally

   Doktorant

   Kabinet: Liivi 2, 438
   vineesh.nedumpally@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Euroopa ööliblikate fülogeneesipuu konstrueerimine

   Peamised huvid:

   • Molekulaarne fülogenees
   • Evolutsioon molekulaarsel tasandil
   • Populatsioonigeneetika

    

   Artiklid    ResearchGate

   Algusesse


   Leonard Owuraku Opare

   Image
   Leonard Opare

   Doktorant

   Mobiiltelefon: 53952751, kabinet: Liivi 2, 439
   leonard.owuraku.opare@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Putukad toiduna/söödana
   • Asustustiheduse mõjud ja aretuspotentsiaal majanduslikult olulisel putukaliigil

   Peamised huvid:

   • Ogakärbes Hermetia illucens
   • Asustustihedus
   • Elukäiguteooria
   • Evolutsioon

    

   Õppetöö ülikoolis
   Annab praktikume katseandmete analüüsi ainekursuse raames.

      Akadeemiline CV    ORCID    ResearchGate
   Algusesse


   Kadri Ude

   Image
   kadri

   Doktorant

   Kabinet: Liivi 2, 411
   kadri.ude@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Fenoloogiliste kohastumuste evolutsioon putukatel hilissügiseste ja varakevadiste ööliblikate näitel

   Enim köidab mind:

   • putukate evolutsiooniline ökoloogia
   • võrdlevad uurimused 
   • liblikaliste mitmekesisuse mustrid

    

   Akadeemiline CV   ORCID

   Algusesse


   Image
   Daniel Valdma

   Daniel Valdma

   Doktorant

   Mobiiltelefon 58039490 , office: Liivi 2
   daniel.valdma@ut.ee

   Doktoritöö teema

   • Päevaliblikate mitmekesisus: maastikuökoloogia fundamentaalprobleemidest looduskaitseliste rakendusteni

   Enim köidab mind:

   • Päevaliblikate elurikkus
   • Maastikuökoloogia
   • Päevaliblikate kaardistamine

   Õppetöö ülikoolis
   Tema juhendamisel on kaitstud 1 magistritöö.

      Artiklid    ResearchGate
   Algusesse


   Auli Veske

   Image
   Auli Veske

   Doktorant

   auli.veske@ut.ee

    

   Doktoritöö teema

   • Päevaliblikate mitmekesisus inimmõjulistel maastikel

   Enim köidab mind

    • Maastikuökoloogia
    • Liblikate elurikkus
    • Alternatiivsed elupaigad

    Algusesse


     

    Image
    Anni Miller

    Anni Miller

    Magistrant

    Juhendaja: Tiit Teder  

     

    Magistritöö teema

    • Sihktiivaliste liigirikkust ja liigilist koosseisu määravad tegurid avamaakooslustes

    Peamised huvid:

    •  Sihktiivalised
    •  Liigirikkus ja liikide tundmine
    •  Maastikuökoloogia

     

     

    Algusesse


     

    Lõpuaktus

    Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

    Maarjavälja karjääripäev

    Maarjavälja karjääripäev 2022