Zooloogia osakonna õppetoolid

Õppetool on teatava uurimiskallakuga osakonnasisene teadusüksus, mis korraldab ka õppetööd ja kraadiõpet oma teadusvaldkonnas. Õppetool koosneb teadlastest/õppejõududest, doktorantidest ja magistrantidest ning toetub nii õppetoolispetsiifilisele kui ka õppetoolidevahelisele teadustaristule. Õppetooli juhib õppetooli professor.

Loodusressursside õppetool

Loomaökoloogia õppetool

Entomoloogia õppetool

Terioloogia õppetool

Õppetooli nimetust tuleb võtta eelkõige suunavana, mitte kitsendavana. Tänapäeval, kus teaduse eesliinil annavad tooni interdistsiplinaarsed ehk erialadevahelised uuringud, ei ole  liiga jäikade vaheseinte ehitamine teadusüksuste vahele mõttekas. Vastava õppetooli kodulehelt saab täpsemalt aimu, millega selles üksuses tegeletakse.

Üliõpilased, kes valivad endale õppetooli, mille juurde lõputöö tegemiseks spetsialiseeruda, peaksid enne kindlasti põhjalikult tutvuma õppetoolide kodulehtedega ja seejärel kontakteeruma ka õppetoolide juhatajatega või osakonnajuhatajaga. Nemad aitavad teil loodetavasti leida parima lahenduse, kuidas teie enda huvisid ja kalduvusi ühitada osakonnas läbi viidavate teadusuuringutega.

Õppetooli juhatajad
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
loodusressursside õppetooli juhataja
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
Tuul Sepp
Zooloogia osakond
Loomaökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, loomaökoloogia professor
J. Liivi 2-419

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 505 2501
loomaökoloogia õppetooli juhataja
Tuul Sepp
Zooloogia osakond
Loomaökoloogia õppetool
õppetooli juhataja, loomaökoloogia professor
J. Liivi 2-419

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 505 2501
Toomas Tammaru
Zooloogia osakond
Entomoloogia õppetool
õppetooli juhataja, entomoloogia professor
J. Liivi 2-433

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Zooloogia osakond
osakonna juhataja
J. Liivi 2-433
+372 737 6088
entomoloogia õppetooli juhataja
Toomas Tammaru
Zooloogia osakond
Entomoloogia õppetool
õppetooli juhataja, entomoloogia professor
J. Liivi 2-433

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Zooloogia osakond
osakonna juhataja
J. Liivi 2-433
+372 737 6088
Urmas Saarma
Zooloogia osakond
Terioloogia õppetool
õppetooli juhataja, terioloogia professor
J. Liivi 2-214
+372 737 5099
terioloogia õppetooli juhataja
Urmas Saarma
Zooloogia osakond
Terioloogia õppetool
õppetooli juhataja, terioloogia professor
J. Liivi 2-214
+372 737 5099