Zooloogia osakonna õppetoolid

Õppetool on teatava uurimiskallakuga osakonnasisene teadusüksus, mis korraldab ka õppetööd ja kraadiõpet oma teadusvaldkonnas. Õppetool koosneb teadlastest/õppejõududest, doktorantidest ja magistrantidest ning toetub nii õppetoolispetsiifilisele kui ka õppetoolidevahelisele teadustaristule. Õppetooli juhib õppetooli professor.

Loodusressursside õppetool

Loomaökoloogia õppetool

Entomoloogia õppetool

Terioloogia õppetool

Õppetooli nimetust tuleb võtta eelkõige suunavana, mitte kitsendavana. Tänapäeval, kus teaduse eesliinil annavad tooni interdistsiplinaarsed ehk erialadevahelised uuringud, ei ole  liiga jäikade vaheseinte ehitamine teadusüksuste vahele mõttekas. Vastava õppetooli kodulehelt saab täpsemalt aimu, millega selles üksuses tegeletakse.

Üliõpilased, kes valivad endale õppetooli, mille juurde lõputöö tegemiseks spetsialiseeruda, peaksid enne kindlasti põhjalikult tutvuma õppetoolide kodulehtedega ja seejärel kontakteeruma ka õppetoolide juhatajatega või osakonnajuhatajaga. Nemad aitavad teil loodetavasti leida parima lahenduse, kuidas teie enda huvisid ja kalduvusi ühitada osakonnas läbi viidavate teadusuuringutega.

Õppetooli juhatajad
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
loodusressursside õppetooli juhataja
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
Raivo Mänd
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Zooloogia osakond
Loomaökoloogia õppetool
emeriitprofessor 0,75 k
J. Liivi 2-431
+372 737 5070
+372 506 9849 (5070)
loomaökoloogia õppetooli juhataja
Raivo Mänd
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Zooloogia osakond
Loomaökoloogia õppetool
emeriitprofessor 0,75 k
J. Liivi 2-431
+372 737 5070
+372 506 9849 (5070)
Toomas Tammaru
Zooloogia osakond
Entomoloogia õppetool
õppetooli juhataja, entomoloogia professor
J. Liivi 2-433

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Zooloogia osakond
osakonna juhataja
J. Liivi 2-433
+372 737 6088
entomoloogia õppetooli juhataja
Toomas Tammaru
Zooloogia osakond
Entomoloogia õppetool
õppetooli juhataja, entomoloogia professor
J. Liivi 2-433

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Zooloogia osakond
osakonna juhataja
J. Liivi 2-433
+372 737 6088
Urmas Saarma
Zooloogia osakond
Terioloogia õppetool
õppetooli juhataja, terioloogia professor
J. Liivi 2-214
+372 737 5099
terioloogia õppetooli juhataja
Urmas Saarma
Zooloogia osakond
Terioloogia õppetool
õppetooli juhataja, terioloogia professor
J. Liivi 2-214
+372 737 5099
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023

LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023