Seminarid

Loodusressursside õppetool

 

Seminar of the Chair of Natural Resources

Tuesday, November 8 at 16:00

Oecologicum, J. Liivi 2-126 and on Zoom

in English

Raido Kont (University of Tartu)

"Comparing alternative habitat models to assess the population perspectives for an endangered species beyond the current distribution range"

Summary: Spatial habitat models are a major analytical tool for planning the protection and potential range expansions of endangered species. These models can be divided into correlative (driven by species distribution data) and mechanistic (driven by the causal understanding of the species biology) approaches. We exemplify the performance of these alternative techniques by predicting the habitat distribution of an endangered species, the Siberian flying squirrel Pteromys volans, both within and outside its current range in North-East Estonia.

 

***

Looduskaitsebioloogia töörühma korralised seminarid toimuvad  teisipäeviti kell 16.00 Liivi 2 - 126 või veebi vahendusel.

***

Loodusresrusside õppetooli seminaride kohta antakse täpsemat informatsiooni jooksvalt e-mailide vahendusel.

***

 

Varem toimunud seminarid:

Seminar of the Department of Zoology 

Tuesday, October 11 at 16:00

Oecologicum J. Liivi 2-127 and on Zoom

in English

Asko Lõhmus (Professor of Conservation Biology, University of Tartu)

"How many birds are in the forest?"

Summary: "Silent Spring" is arguably the most powerful metaphor used in the science-based environmental movement. Rachel Carson used it to refer to a loss of birds as an indicator of landscape-level ecosystem degradation. But how do we know how many birds are calling out there? How many are present, but hidden? How sure are we about the current declines of bird populations and its causes? In this presentation, I introduce my ongoing empirical and modelling research on the abundance and composition of the Estonian forest bird assemblages, its responses to forest management and conservation, and the reliability of the bird density estimates available to us.

 

4. oktoober 2022 kell 16:00 LKB töörühma eestikeelne veebisemina

Raul tutvustab märgade metsade tegevuskava ja Pelle räägib oma magistritööst. 

Ürituse link: 
https://ut-ee.zoom.us/j/93891062199?pwd=OE5wd2pPS0s3VVQ5MTdmSktGUzlsQT09
Passcode: 680574

 

27. September 2022 LKB Working group seminar in room 126 at 16:00 ( in English).

This time Ovidiu Copot will introduce his upcoming paper and Marko Kohv will give an overview of the Selisoo mire manuscript.

If you are unable to join the in-person meeting, you can also take part via the link below. However, it would be good to see as many as possible of us in room 126!

https://ut-ee.zoom.us/j/93891062199?pwd=OE5wd2pPS0s3VVQ5MTdmSktGUzlsQT09

Passcode: 680574

 

19.04 kell 16.00 Looduskaitsebioloogia avalik seminar (Liivi 2-126 ja Zoomisin Estonian

Säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald tutvustab raamatut "Mixed-Species Forests. Ecology and Management" (2017).

Nii Eestis kui ka laiemalt kõikjal, kus majandatakse metsi uuendusraiepõhiselt, ühevanuseliste puistutena, on olnud üldpõhimõte kujundada ühest puuliigist koosnevad puhtpuistuid (õnneks pole alati selles oldud väga edukas). Majandamine puhtpuistutes on kindlasti kõige lihtsam, kuid sellega kaasneb palju ohtusid. Ka elurikkuse seisukohast. Kuigi metsateadlased on juba sadakond aastat tagasi rääkinud segapuistute eelistest, on viimastel aastatel segapuistute kujundamise idee taas rohkem esile kerkinud. Metsanduslikult on see muidugi väljakutse – sellega kaasneb väga suur mõtteviisi muutus. Tutvustatav raamat räägib nii ökoloogilistest kui metsanduslikest põhimõtetest, mida peaks segametsade kujundamisega seoses teadma. Peale raamatu tutvustust on võimalus segametsade teemal arutleda.

Järgmine avalik looduskaitsebioloogia töörühma seminar toimub teisipäeval, 29. märtsil kell 16.00-18.00 Liivi 2-126 ning Zoomis (in Estonian), kus Marko Kohv (rakendusgeoloogia teadur) tutvustab raamatut  "2052-A Global Forecast for the Next Forty Years" (2012), kus kuulsa "Limits of Growth" (1972) üks autoritest vaatab inimkonna teekonda ajas tagasi ja edasi. 

Peale raamatu tutvustust arutleme koos küsimuse üle: kuidas hoida üleval lootust ja teotahet tumenevas tulevikus?

Link seminarile: https://ut-ee.zoom.us/j/91521730094?pwd=RklJVGxZY055VlFaOWpnb0tWcTlRZz09

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Robin Gielen kaitseb doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“

14. novembril kell 10.15 kaitseb Oecologicumi (J. Liivi 2) ruumis 127 Robin Gielen doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“.
Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?