Loomaökoloogia õppetooli doktorandid

 

 

Image
Kaarin

Kaarin Hein

Doktorant

kaarin.hein@ut.ee

Uurimistöö teema
Lindude isiksuseomaduste mõju kohasusele muutuvas keskkonnas
Juhendaja V. Tilgar

Õppetöö ülikoolis
Juhendanud bakalaureusetööd

Publikatsioonid


 

Image
Grete

Grete Alt

Doktorant

grt@ut.ee

Uurimistöö teema
Sulgedel elunevate bakterite roll lindudel: uued võimalused seoses molekulaarsete ja mikrobioloogiliste meetodite arenguga
Juhendajad R. Mänd, M. Mägi

Õppetöö ülikoolis
Lugenud loenguid ornitoloogias, juhendanud bakalaureuse- ja magistritööd.

Publikatsioonid


 

Image
Mari-Ann

Mari-Ann Lind

Doktorant

mari-ann.lind@ut.ee

Uurimistöö teema
Sisemised piirangud energiakäitlusele: stressi, seedimise ja antimikroobse kaitse integratiivne uuring rohevintidel
Juhendaja: P. Hõrak

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid


 

Image
Markus

Markus Valge

Doktorant

markus.valge@hotmail.com

Uurimistöö teema
Elukäikude evolutsiooni teooria ennustuste kontrollimine antropomeetrilisel andmestikul
Juhendaja P. Hõrak

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid


 

Image
Velda

Velda Lauringson

Doktorant

velda.lauringson@ut.ee

Uurimistöö teema
Teismeliste kasvu, sugulise küpsemise ja vaimse arengu vahelised interaktsioonid elukäikude evolutsiooni teooria perspektiivis.
Juhendajad: P. Hõrak, G. Veldre

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid


 

Image
Riin

Riin Viigipuu

Doktorant

riin@viigipuu.ee

Uurimistöö teema
Antropogeense müra mõjud lindude käitumisele ja kohasusele looduslikes populatsioonides
Juhendaja V. Tilgar

Õppetöö ülikoolis
Andnud linnulaulu tundmise praktikumi ja andmekogumise praktikumi

Publikatsioonid


 

Image
Ciara

Ciara Danielle Baines

Doktorant (ühisdoktorantuur Eesti Mereinstituudiga)

ciara.baines@ut.ee

Uurimistöö teema
Reostunud onkogeense veekeskkonnaga seotud kohastumused: kaasaegse evolutsiooni uurimine Läänemeres, kasutades lestasid ja nende rakukultuure
Juhendajad: T. Sepp ja L. Saks (EMI)

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid


 

Image
Merilin

Merilin Raudna-Kristoffersen

Doktorant 

merilin.raudna@gmail.com

Uurimistöö teema
Mikroplasti levik merekeskkonnas ja selle pikaajaline mõju veeorganismidele sebrakala Danio rerio näitel
Juhendajad: R. Kreitsberg, M. Heinlaan (KBFI), A. Ivask (MR)

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022