Loomaökoloogia õppetooli teadlased/õppejõud

 

 

Image
Peeter

Peeter Hõrak

Käitumisökoloogia professor
Inimese käitumisökoloogia töörühma liider

Lauatelefon:  737 5075 Mobiiltelefon: 514 9552 (lühinr: 5075)
peeter.horak@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Inimese käitumisökoloogia. Varem tegelnud lindude immuunökoloogia, füsioloogilise käitumisökoloogia ja isiksuseuuringutega. On tegelenud ka putukate, kalade ja väikeimetajate immuunökoloogiaga.

Kahekordne riikliku teaduspreemia laureaat: sai preemia 2002. a. (koos R. Männi, T. Tammaru ja P. Hõrakuga) ning eraldi 2013. a.

Õppetöö ülikoolis
Loeb loenguid evolutsioonilise ökoloogia, etoloogia, evolutsioonilise bioloogia, parasitoloogia ja teadustöö üldprintsiipide ainekursuste raames. Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd ja 6 teadusmagistritööd.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia   Personaalne koduleht


 

 

Image
Raivo

Raivo Mänd

Loomaökoloogia emeriitprofessor
Õppetooli tegevjuht

Lauatelefon:  737 5070 Mobiiltelefon: 506 9849 (lühinr: 5070)
raivo.mand@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Metsavärvuliste pesitsusaegne ökoloogia, elupaigasuhted, füsioloogiline ja käitumisökoloogia, sulestiku bakterikoosluste ökoloogia jms. Varem uurinud merelindude (tiirud, kajakad) pesitsusökoloogiat, linnumunade ökoloogilist morfoloogiat, maismaatigude levikut Eestis.

Riikliku teaduspreemia laureaat: sai preemia 2002. a. (koos P. Hõraku, T. Tammaru ja I. Otsaga).

Õppetöö ülikoolis
Õpetab etoloogia ja käitumisökoloogia kursusi, loeb loenguid teaduse metodoloogiast ja teadusettekande pidamisest, juhib zooloogia ja hüdrobioloogia doktoriõppekava ja koordineerib loomaökoloogia suuna magistriainete õpetamist. Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd ja 9 teadusmagistritööd.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia


 

Image
Indrikis

Indrikis Krams

Loomaökoloogia külalisprofessor

Mobiiltelefon: +371 2946 5273
indrikis.krams@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude ja putukate  füsioloogiline käitumisökoloogia ja inimese evolutsiooniline psühholoogia.

Õppetöö ülikoolis
Õpetab Tartu Ülikoolis loomade ökofüsioloogia kursuse raames. Tema juhendamisel on Tartu Ülikoolis kaitstud 1 doktoritöö ja 1 teadusmagistritöö, peale selle on mitmeid tema juhendatud doktoritöid  kaitstud Daugavpilsi Ülikoolis Lätis.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Tuul

Tuul Sepp

Loomaökoloogia kaasprofessor
Evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühma liider

Mobiiltelefon: 505 2501
tuul.sepp@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Inimese põhjustatud keskkonnamuutuste (eelkõige linnastumise  ja merereostuse) mõju vabalt elavatele loomadele (peamiselt lindudele ja kaladele),  vananemine ja vähk evolutsioonilise ökoloogia kontekstis. Juhib evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühma.

Vabariigi Presidendi noore teadlase preemia laureaat 2020.

Õppetöö ülikoolis
Vastutab parasitoloogia ainekursuse eest. Loeb loenguid evolutsioonilise ökoloogia ja etoloogia ainekursustel. Juhendab doktoritöid (üks edukalt kaitstud) ja magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia  Töörühma koduleht


 

Image
Vallo

Vallo Tilgar

Linnuökoloogia kaasprofessor
Linnuökoloogia töörühma liider

Lauatelefon:  737 5814 Mobiiltelefon: 529 1735
vallo.tilgar@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude füsioloogiline ja geneetiline käitumisökoloogia, elupaigaseosed ja isiksuseuuringud. Põllulindude ökoloogia. Varem uurinud ka põdra populatsiooniökoloogiat.

Õppetöö ülikoolis
Põhiõppejõud loomade ökofüsioloogia ja andmekogumise printsiipide ainekursustel, varem ka ornitoloogia ainekursusel ning loeb loenguid etoloogia ja looduskaitsebioloogia kursuste raames. Tema juhendamisel on kaitstud 3 doktoritööd ja rida magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Marko

Marko Mägi

Linnuökoloogia teadur
Ökoloogia ja maateaduste instituudi kommunikatsioonijuht
Linnuökoloogia välilabori juhataja

Lauatelefon:  737 5892 Mobiiltelefon: 520 7589 (lühinr. 5892)
marko.magi@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude populatsiooniökoloogia, käitumisökoloogia, elupaigaseosed, linnalindude ökoloogia.

Õppetöö ülikoolis
Vastutab bioloogia ja elustiku kaitse erialaseminari ja selgroogsete looduses määramise praktikumi korralduse eest. Loeb loenguid etoloogia ainekursuse raames ja annab praktikume andmeanalüüsis. Juhendab doktoritöid (üks edukalt kaitsmud) ja magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Jaanis

Jaanis Lodjak

Loomaökoloogia teadur

Mobiiltelefon: 5594 5922 
jaanis.lodjak@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Loomade käitumise ja sigimise füsioloogilised regulatsioonimehhanismid, IGF-1 kasvufaktori mõju käitumisele lindudel.

Õppetöö ülikoolis
Annab praktikume andmekogumise printsiipide ja katseandmete analüüsi kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Richard

Richard Meitern

Loomaökoloogia teadur
Loomade ökofüsioloogia labori juhataja

richard.meitern@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Ökofüsioloogilised ja biokeemilised uurimismeetodid.

Õppetöö ülikoolis
Loeb loenguid parasitoloogia kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Randel

Randel Kreitsberg

Ökotoksikoloogia teadur

randel.kreitsberg@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Veekogude ökotoksikoloogia: keskkonnareostuse (raskmetallid, naftasaadused jt orgaanilised toksilised ained) levik ja mõju elusorganismidele; mikroplasti reostus. Kalade füsioloogia ja tervis: toksiliste ainete poolt põhjustatud stressifaktorid, biomarkerid, vähihaigus kaladel.

Õppetöö ülikoolis
Õpetab ökotoksikoloogiat, loeb loenguid loomade ökofüsioloogia kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Image
Jeffrey

Jeffrey Carbillet

Loomaökoloogia teadur (järeldoktor)

jeffrey.cm@live.fr

Peamised uurimissuunad
Reostuse mõju merelindude elukäigule.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 


 

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022