Sisseastumine

Igal kevadel toimub loodus- ja täppisteaduste valdkonnas doktoritööde teemade konkurss

Hiljemalt märtsi lõpus esitavad endale doktoranti soovivad juhendajad sellele konkursile teemade taotlusi.

Magistrikraadi kaitsma valmistuv üliõpilane peab oma soovist jätkata doktoriõppes varakult (hiljemalt märtsi alguses) teada andma kas oma senisele juhendajale või (kui ta soovib juhendajat/töörühma/õppetooli/osakonda vahetada) tulevasele potentsiaalsele juhendajale. Varem magistrikraadi kaitsnud või muust õppeasutusest pärit doktorandikandidaat peaks samuti juba palju varem (enne märtsikuud) otsima endale potentsiaalse juhendaja zooloogia osakonnas. Sellisel juhul saab juhendaja oma doktoritöö teema taotluses ära näidata ka doktorikandidaadi nime.

Põhimõtteliselt on õigus erialaliselt sobiva magistrikraadi omanikul kandideerida doktorantuuri ka ilma eelneva kokkuleppeta, konkureerides mõne konkursil võitnud teema täitjaks, kuid sellel taktikal on harva edu.

Enne doktorandi immatrikuleerimist määratakse teaduskonna nõukogu otsusega doktorandile juhendaja(d) ja kinnitatakse doktoritöö teema. Doktorandi juhendajaks võib olla doktorikraadiga isik. Põhjendatud juhtudel võib kaasjuhendajaks määrata oma ala juhtiva praktiku sõltumata doktorikraadikraadi olemasolust. Kui doktorandi juhendaja ei ole ülikooliga seotud töölepingu kaudu, on doktorikraadiga kaasjuhendaja määramine ülikooli töötajate seast kohustuslik.

Doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitakse enne immatrikuleerimist doktoriõppe lepe. Septembri lõpuks koostab doktorant koos juhendajaga  individuaalplaani ja individuaalplaani lisa käesolevaks õppeaastaks.

Sisseastumise kohta loodus- ja täppisteaduste valdkonnas loe ka TÜ reaalteaduste lehelt ja konsulteeri osakonna õppekorralduse spetsialistiga.

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud