Loengukursused

Terioloogia õppetool

 

LOOM.04.011 Molekulaarne ökoloogia ja süstemaatika (3 EAP)

Magistriõpe (kohustuslik aine; eesti keeles). Toimub sügissemestril

Õppejõud: Prof. Urmas Saarma

Kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised molekulaarse ökoloogia ja süstemaatika olulisematest teoreetilistest lähtekohtadest ja tutvustada nende praktilisi rakendusvõimalusi erinevates valdkondades, sh. loodus- ja tervisekaitses.

 

LOOM.04.025 Laboratory Course in Molecular Ecology and Systematics (3 EAP) 

Magistriõpe (valikaine; kui on välistudengeid, siis inglise keeles, kui ei, siis eesti keeles). Toimub sügissemestril

Õppejõud: Prof. Urmas Saarma (vastutav), Dr. Liina Kinkar, Dr. Teivi Laurimäe

Praktikum annab vajalikud praktilised oskused DNA eraldamiseks, DNA järjestuse määramiseks ehk sekveneerimiseks ja fülogeneetiliste analüüside teostamiseks

 

LTOM.04.004 Loomuuringute eetika (3 EAP)

Bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe (valikaine; eesti keeles). Toimub kevadsemestril

Õppejõud: Prof. Urmas Saarma

Loengud annavad ülevaate erinevatest seisukohtadest ja probleemidest loomuuringute eetika vallas. Tutvustatakse uuemaid mittedestruktiivseid loomuuringute meetodeid.

 

LTOM.04.009 Ethics of Animal Research (3 EAP) 

Bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe (valikaine; inglise keeles). Toimub sügissemestril

Õppejõud: Prof. Urmas Saarma

Loengud annavad ülevaate erinevatest seisukohtadest ja probleemidest loomuuringute eetika vallas. Tutvustatakse uuemaid mittedestruktiivseid loomuuringute meetodeid.

 

LOOM.04.016 Terioloogia (5 EAP)

Magistriõpe (valikaine, eesti keeles). Toimub kevademestril. 

Õppejõud: Kaasprof. Harri Valdmann (vastutav), Andrei Miljutin

Tutvutakse maailma imetajafaunaga, sealjuures käsitletakse kõiki imetajate seltse. Iga seltsi puhul tutvustatakse selle esindajate süstemaatikat, põlvnemisist, geograafilist levikut, kehaehitust ja eluviisi ning õpitakse tundma olulisemaid liike.

 

LOOM.04.066 Ulukibioloogia (3 EAP)

Magistriõpe (valikaine; eesti keeles). Toimub sügissemestril.

Õppejõud: Kaasprof. Harri Valdmann (vastutav), teadur Ants Tull, teadur Egle Tammeleht, teadur Maris Hindrikson

Aines käsitletakse süvendatult Eesti jahiulukite bioloogiat, nende majandusliku kasutamise meetodeid ja võtteid. Antakse ülevaade jahiulukite staatusest, vastava rakendusliku uurimitöö tähtsamatest meetoditest ja probleemidest Eestis, Põhjamaades ja Baltikumis tervikuna.

 

LOOM.04.078 Selgroogsete zooloogia (4 EAP)

Bakalaureuseõpe (kohustulik aine, eesti keeles). Toimub sügissemestril.

Õppejõud: Kaasprof. Harri Valdmann (vastutav), teadur Ants Tull

Loengukursus käsitleb selgroogsete taksonite ehitusplaane ja rühmadele iseloomulikke füsioloogilis-ökoloogilisi iseärasusi, samuti selgroogsete evolutsiooni. Õpitakse tundma konkreetsetele taksonitele iseloomulikke anatoomilis-morfoloogilisi iseärasusi ning viiakse läbi antud taksoni esindaja lahkamine, mille käigus tuvastatakse võimalikult kõik organid ja organsüsteemid. Õpitakse määrama ka Eesti selgroogseid.

 

LTOM.04.011 Selgroogsete zooloogia välipraktikum (2 EAP) 

Bakalaureuseõpe (kohustuslik aine; eesti keeles). Toimub kevadsemestril

Õppejõud: Kaasprof. Harri Valdmann (vastutav), teadur Ants Tull, Prof. Urmas Saarma

Praktika süvendab ja laiendab loengutel ja praktikumides omandatud teadmisi selgroogsetest loomadest ja nende seire- ja uurimismeetoditest.

 

LTOM.04.013 Selgroogsete võrdlev zooloogia (2 EAP)

Bakalaureuseõpe (valikaine; eesti keeles). Toimub kevadsemestril

Õppejõud: Kaasprof. Harri Valdmann (vastutav)

Ehitusplaanide, elundkondade kujunemise ning eluviiside analüüsi ja võrdlemise kaudu antakse ülevaade loomade morfoloogilistest ning füsioloogilistest iseärasustest, kohastumustest seoses elupaikade spetsiifikale, levikust ning fülogeneetilistest sidemetest.