Vabad teemad

 

Terioloogia õppetooli vabad lõputööteemad nii bakalaureuse- kui ka magistritöö tegemiseks leiad siit. Kui töö teema silma sära toob, võta ühendust töö juhendajaga.

 

Bakalaureusetöö teemad

sisu

sisu

Kärntõbi on looduses väga laialdaselt levinud parasitaarne haigus. Töö eesmärgiks on kirjeldada kärntõve levikut ning seda soodustavaid tegureid, haiguse peamiseid kandjaid ning leviku vähendamise võimalusi looduses.

Juhendaja: Harri Valdmann

 


 

Magistritöö teemad

Hübridiseerumise korral toimub hübriidsetes järglase teatud genoomiosades ümberkorraldus ehk on võimalik kindlaks teha genoomipiirkondi, mis on sarnased kummagi vanemliigi genoomi samade piirkondadega. Selle magistritöö eesmärgiks oleks hundi-koera hübriididel selliseid genoomipiirkondi tuvastada ning hübridiseerumise mustrit genoomi tasandil kirjeldada.

 

Juhendajad: Maris Hindrikson, Egle Tammeleht

Suur osa pruunkaru elust (nt. ruumikasutus, viljakus, konfliktid) sõltub toitumistingimustest. Segatoidulisena on karu ka üsna paindlik toiduobjektide valikul ning muutused keskkonnatingimustes toovad kaasa ka muutused karu toiduobjektide valikus. Karu toitumist Eestis on uuritud ligi 20 aastat tagasi. Selle aja jooksul on kindlasti toimunud muutuseid looduses ning seega ka karu toitumises. Tollases uurimuses on karu kevadise ja suvise toitumise osa väga tagasihoidlikult esindatud. Nüüdse töö eesmärgiks olekski ühest küljest saada parem ülevaade karu kevadisest ja suvisest toitumisest  ning võrrelda varasemat karu toidusedelit praegusega. 

Juhendaja: Egle Tammeleht

 

Image
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022