Hüdrobioloogia ja märgalade ökoloogia töörühm

Hüdrobioloogia ja märgalade töörühm teeb tihedat koostööd Eesti Mereinstituudiga (EMI), eriti selle kalabioloogia ja kalanduse osakonnaga, korraldades hüdrobioloogia ja kalanduse alast bakalaureuse- ja magistriõpet ning valmistades ette potentsiaalseid doktorante ka EMI-le. Vastavalt ÖMI ja EMI koostööleppele osutab zooloogia osakond ka EMI doktorantide õppetöö korraldamise teenust. Töörühm teeb tihedat koostööd ühisjuhendamiste kaudu ka Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskusega.

Töörühma liikmed

Teadus- ja rakendusuuringud

Uuringusüsteemid

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante

Üliõpilaskonverents "Kestlikkuse valem"

JÄRELVAADATAV: tudengikonverents „Kestlikkuse valem“ 12. aprillil Oecologicumis