Hüdrobioloogia ja märgalade ökoloogia töörühm

Hüdrobioloogia ja märgalade töörühm teeb tihedat koostööd Eesti Mereinstituudiga (EMI), eriti selle kalabioloogia ja kalanduse osakonnaga, korraldades hüdrobioloogia ja kalanduse alast bakalaureuse- ja magistriõpet ning valmistades ette potentsiaalseid doktorante ka EMI-le. Vastavalt ÖMI ja EMI koostööleppele osutab zooloogia osakond ka EMI doktorantide õppetöö korraldamise teenust. Töörühm teeb tihedat koostööd ühisjuhendamiste kaudu ka Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskusega.

Töörühma liikmed

Teadus- ja rakendusuuringud

Uuringusüsteemid

Robin Gielen kaitseb doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“

14. novembril kell 10.15 kaitseb Oecologicumi (J. Liivi 2) ruumis 127 Robin Gielen doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“.
Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante