Töörühma liikmed

Hüdrobioloogia ja märgalade ökoloogia töörühm

Töötajad

Töötajad
Riinu Rannap
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-236
523 2732 (3732)
Riinu Rannap
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-236
523 2732 (3732)
Taavi Virro
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
hüdrobioloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-234
+372 512 2758
Taavi Virro
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
hüdrobioloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-234
+372 512 2758
Elin Soomets-Alver
Zooloogia osakond Loodusressursside õppetool märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Elin Soomets-Alver
Zooloogia osakond Loodusressursside õppetool märgalade ökoloogia teadur
Maarja Vaikre
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Maarja Vaikre
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238
Liina Remm
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur 0,1 k
J. Liivi 2-235
Liina Remm
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur 0,1 k
J. Liivi 2-235

 

Magistrandid

Magistrandid
Iti Miina Ulmas
Iti Miina Ulmas