Bakalaureuseõpe

Bioloogia ja elustiku kaitse (180 EAP) õppekava ÕIS-is

Bakalaureuseastme üliõpilase õppetöö esimesel paaril aastal üldjuhul konkreetse osakonnaga eriti seotud ei ole, vaid ta läbib erinevate osakondade pakutavaid aineid vastavalt oma üldisele õppekavale. Spetsiifiliselt zooloogia osakonnaga tekib bakalaureuseüliõpilasel side alles alates sellest hetkest, mil ta hakkab koostama oma bakalaureusetööd zooloogia osakonna teadlase/õppejõu või doktorandi juhendamisel. Bakalaureuseastmes osakonna roll lõputöö juhendamisega enamasti piirdubki.

Bakalaureusetöö teema ja juhendaja leidmiseks zooloogia osakonnast soovitame kõigepealt (a) tutvuda osakonna  õppetoolide ja töörühmade kodulehtedega ja  seejärel (b) pöörduda  vastava õppetooli juhataja, potentsiaalse juhendaja või osakonna juhataja poole.

Teema valikuga tuleks alustada hiljemalt kolmanda õppeaasta alguses, väga soovitavalt aga juba teisel õppeaastal. Osakond korraldab harilikult teise aasta bakalaureusetudengitele kevadsemestri alguspooles infotunni, kus tutvustatakse osakonna õppetoole ja töörühmi ning võimalikke bakalaureusetöö teemasid.

Üliõpilane koos juhendajaga täidavad Bakalaureusetöö juhendamise kokkuleppe vormi ja esitavad selle allkirjastamiseks õppetooli juhatajale kolmanda aasta sügissemestri esimese kuu jooksul. Täidetud ja kõigi osapoolte poolt allkirjastatud vormi alusel registreerib õppekorralduse spetsialist juhendaja ja teema ÕIS-is..

Bakalaureusetööde kaitsmised zooloogia osakonnas toimuvad iga õppeaasta kevadsemestril.

Täpsemate juhiste saamiseks lugege kindlasti juba enne, kui hakkate teemat ja juhendajat otsima, põhjalikult zooloogia osakonna bakalaureusetöö juhendit. Lisaks sellele tutvuge ka lõputööde kohta kehtivate üldiste nõuetega loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Bakalaureuse üliõpilastel on võimalik läbida ka välisõpingud. Välismaal õppimas käimine, sealhulgas praktika läbimine, annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul. Selle sujuvamaks korraldamiseks on õppekavadesse integreeritud nn. mobiilsusaken, mille kohta leiad rohkem informatsiooni välisõpingute lehelt

Hiljemalt 17. mail kl 15:00 tuleb sisu poolest enamjaolt valmis, kuid viimistlemist-vormistamist veel vajada võiv bakalaureusetöö elektrooniliselt saata õppetooli professorile eelnevaks ülevaatamiseks (entomoloogia õppetool: toomas.tammaru@ut.ee, loodusressursside õppetool: asko.lohmus@ut.ee, loomaökoloogia õppetool: peeter.horak@ut.ee, terioloogia õppetool: urmas.saarma@ut.ee).  

Töö peab olema vähemalt sellises valmidusastmes, mille alusel õppetooli professor saaks teha otsuse, kas puhtandi esitamiseni jäänud aja jooksul on realistlik selle töö vormistamine vastuvõetaval tasemel bakalaureusetööks.  NB! Töö selles staadiumis esitamisega hilinemine võib mõjutada töö hinnet.

Hiljemalt 24. mail kell 15:00 tuleb lõplikult valmis töö esitada
J. Liivi 2 -222 (Margret Sisaskile). Sealjuures tuleb esitada:

1)bakalaureusetöö elektrooniliselt pdf failina (saata e-mailiga margret.sisask@ut.ee või võtta kaasa andmekandjal);
2)bakalaureusetöö kahes eksemplaris paberil spiraalköites (läbipaistva kaanega, et tiitelleht oleks näha);
3)juhendaja poolt allkirjastatud arvamus, mis sisaldab kinnitust bakalaureusetööle  esitatavate nõuete täitmise kohta ja ettepanekut töö kaitsmisele võtta (juhendaja võib saata oma kinnituse ka e-maili teel aadressile margret.sisask@ut.ee).

Kõik õppekavasse kuuluvad ained peavad olema läbitud vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist.

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 31. mail algusega kl 10.15 ja vajadusel ka 1. juunil, Oecologicumis (J. Liivi 2) – 126. Täpne ajakava selgub peale tööde esitamist. 

NB! LUGEGE KINDLASTI TÄHELEPANELIKULT JUHENDIT "Bakalaureusetöö TÜ zooloogia osakonnas: sisu, vorm ja protseduurid" ja teisi asjakohaseid juhendeid osakonna kodulehel.

Lisainfo
Margret Sisask
margret.sisask@ut.ee, tel. 737 5835, 55519904
 

Vajalikud juhendid leiad SIIT

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023

LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023