Doktoriõpe

Zooloogia ja hüdrobioloogia (240 EAP) õppekava ÕIS-is

Iga doktorant kuulub ühte neljast osakonna õppetoolist (entomoloogia, loodusressursside, loomaökoloogia või terioloogia õppetool) vastavalt sellele, millise õppetooli juures töötab tema juhendaja.

Doktoriõpe kestab 4 aastat, mil peale teadustöö tegemise ja selle põhjal doktoritöö koostamise läbitakse jooksvalt ka mitmeid erialaaineid ja üleülikoolilisi valikaineid. Doktoritöö eest antakse ainepunkte neljas osas vastavalt iga-aastase atesteerimise tulemustele.

Doktoritöö lõplikuks koostamiseks ja kaitsmisele esitamiseks peab doktorandil olema ilmunud või trükkimiseks vastu võetud vähemalt 3 teadusartiklit rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millest vähemalt ühes peab ta olema esimene autor.

 

Loe lähemalt doktoriõppest Tartu Ülikoolis

Sisseastumine zooloogia ja hüdrobioloogia doktoriõppesse

Uuri sisseastumise kohta lähemalt

Ülevaade ja juhised doktoriõppesse kandideerimise etappidest ja kuidas valmistada ette kandideerimisdokumendid

Loe edasi