Magistriõpe

Bioloogia (120 EAP) õppekava ÕIS-is

Bioloogia ja ökoinnovatsiooni (120 EAP) õppekava ÕIS-is

Magistriastme üliõpilase side osakonnaga algab sellest hetkest, mil ta valib oma magistritöö juhendajaks zooloogia osakonna teadlase/õppejõu või doktorandi.  Oma magistriseminari läbib selline magistrant vastavalt selle õppetooli nõuetele, millise õppetooli juurde kuulub tema juhendaja.

Osakond korraldab uutele magistrantidele sügissemestri alguses infotunni, kus selgitatakse magistriõppe iseärasusi osakonnas.

Magistrantidel soovitatakse spetsiaalse "mobiilsusakna" kaudu läbida ka välisõpingud. Välismaal õppimas käimine, sealhulgas praktika läbimine, annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul. Selle sujuvamaks korraldamiseks on õppekavadesse integreeritud nn. mobiilsusaken. Info bioloogia õppekavade mobiilsusakna kohta leiad  SIIT.

Magistritöö

Magistritöö teema ja juhendaja tuleb magistrandil endale leida hiljemalt magistrantuuri esimese sügissemestri jooksul, suheldes selleks kas osakonna juhataja, õppetoolide ja töörühmade juhatajate või otse potentsiaalsete juhendajatega. Tutvuge enne põhjalikult osakonna ja õppetoolide kodulehtedega ja külastage osakonna magistrantide infotundi.

Juba enne magistritööks materjali kogumist lugege põhjalikult zooloogia osakonna magistritöö juhendit.

Magistrant koos juhendajaga täidavad Magistritöö juhendamise kokkuleppe vormi ja esitavad selle allkirjastamiseks õppetooli juhatajale hiljemalt esimese aasta sügissemestril, kuid niipea, kui vähegi võimalik. Täidetud ja kõigi osapoolte poolt allkirjastatud vormi alusel registreerib õppekorralduse spetsialist juhendaja ja teema ÕIS-is.

Esimese magistrantuuriaasta kevadsemestri lõpus kontrollitakse õppetoolis magistrandi magistritöö edenemist ja määratakse selle alusel sissekantavate ainepunktide arv. Kui magistrandil pole magistritööst selleks ajaks midagi ette näidata, jäävad punktid sisse kandmata.

Magistritööde kaitsmised zooloogia osakonnas toimuvad reeglina iga õppeaasta kevadsemestri lõpus.

Hiljemalt 18. mail kell 15.00 tuleb sisu poolest enamjaolt valmis, kuid viimistlemist-vormistamist veel vajada võiv magistritöö elektrooniliselt saata õppetooli professorile eelnevaks ülevaatamiseks (entomoloogia õppetool: toomas.tammaru@ut.ee, loodusressursside õppetool: asko.lohmus@ut.ee, loomaökoloogia õppetool: peeter.horak@ut.ee, terioloogia õppetool: urmas.saarma@ut.ee).  Töö peab olema vähemalt sellises valmidusastmes, mille alusel õppetooli professor saaks teha otsuse, kas puhtandi esitamiseni jäänud aja jooksul on realistlik selle töö vormistamine vastuvõetaval tasemel magistritööks.  NB! Töö selles staadiumis esitamisega hilinemine võib mõjutada töö hinnet.

Hiljemalt 26. mail kell 15:00 tuleb lõplikult valmis töö esitada J. Liivi 2 – 222 (Margret Sisaskile). Sealjuures tuleb esitada:

1) magistritöö elektrooniliselt pdf failina (saata e-mailiga margret.sisask@ut.ee või võtta kaasa andmekandjal);

2) magistritöö kahes eksemplaris paberil spiraalköites (läbipaistva kaanega, et tiitelleht oleks näha);

3) juhendaja  poolt allkirjastatud arvamus, mis sisaldab kinnitust magistritööle esitatavate nõuete täitmise kohta ja ettepanekut töö kaitsmisele võtta. (Juhendaja võib saata oma kinnituse ka e-maili teel aadressile margret.sisask@ut.ee).

Kõik õppekavasse kuuluvad ained peavad olema läbitud vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist.

Magistritööde kaitsmised toimuvad 2. juunil algusega kl 10.15, Oecologicumis (J. Liivi 2) - 126, Tartu.

Täpne ajakava selgub peale tööde esitamist.

NB! LUGEGE KINDLASTI TÄHELEPANELIKULT JUHENDIT „Magistritöö juhend zooloogia osakonnas: sisu, vorm ja protseduurid ja teisi asjakohaseid juhendeid osakonna kodulehel.

Lisainfo:

Margret Sisask

margret.sisask@ut.ee, tel. 737 5835, 55519904

Vajalikud juhendid leiad SIIT

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023

LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023