Magistriõpe

Bioloogia ja ökoinnovatsiooni (120 EAP) õppekava ÕIS-is

Magistriastme üliõpilase side osakonnaga algab sellest hetkest, mil ta valib oma magistritöö juhendajaks zooloogia osakonna teadlase/õppejõu või doktorandi.  Oma magistriseminari läbib selline magistrant vastavalt selle õppetooli nõuetele, millise õppetooli juurde kuulub tema juhendaja.

Osakond korraldab uutele magistrantidele sügissemestri alguses infotunni, kus selgitatakse magistriõppe iseärasusi osakonnas. 

Magistritöö teema ja juhendaja tuleb magistrandil endale leida hiljemalt magistrantuuri esimese sügissemestri jooksul, suheldes selleks kas osakonna juhataja, õppetoolide ja töörühmade juhatajate või otse potentsiaalsete juhendajatega. Tutvuge enne põhjalikult õppetoolide kodulehtede ja pakutavate lõputöö teemadega ning külastage osakonna magistrantide infotundi. Juba enne magistritööks materjali kogumist lugege põhjalikult zooloogia osakonna magistritöö juhendit.

Magistrantidel soovitatakse spetsiaalse "mobiilsusakna" kaudu läbida ka välisõpingud. Välismaal õppimas käimine, sealhulgas praktika läbimine, annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul. Selle sujuvamaks korraldamiseks on õppekavadesse integreeritud nn. mobiilsusaken. Info bioloogia õppekavade mobiilsusakna kohta leiad SIIT.