Magistritööde tähtajad ja esitamine zooloogia osakonnas 2024. a.

Hiljemalt 21. mail kell 15.00 tuleb sisu poolest enamjaolt valmis, kuid viimistlemist-vormistamist veel vajada võiv magistritöö elektrooniliselt saata õppetooli professorile eelnevaks ülevaatamiseks (entomoloogia õppetool: toomas.tammaru@ut.ee, loodusressursside õppetool: asko.lohmus@ut.ee, loomaökoloogia õppetool: tuul.sepp@ut.ee, terioloogia õppetool: urmas.saarma@ut.ee).  Töö peab olema vähemalt sellises valmidusastmes, mille alusel õppetooli professor saaks teha otsuse, kas puhtandi esitamiseni jäänud aja jooksul on realistlik selle töö vormistamine vastuvõetaval tasemel magistritööks.  NB! Töö selles staadiumis esitamisega hilinemine võib mõjutada töö hinnet.

Hiljemalt 28. mail kell 15:00 tuleb lõplikult valmis töö esitada J. Liivi 2 – 222 (Margret Sisaskile). Sealjuures tuleb esitada:

1) magistritöö elektrooniliselt .pdf failina (saata e-mailiga margret.sisask@ut.ee või võtta kaasa andmekandjal);
2) magistritöö kahes eksemplaris paberil spiraalköites (läbipaistva kaanega, et tiitelleht oleks näha);
3) juhendaja  poolt allkirjastatud arvamus, mis sisaldab kinnitust magistritööle esitatavate nõuete täitmise kohta ja ettepanekut töö kaitsmisele võtta. (Juhendaja võib saata oma kinnituse ka e-maili teel aadressile margret.sisask@ut.ee).

Kõik õppekavasse kuuluvad ained peavad olema läbitud vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist.

Magistritööde kaitsmised toimuvad 4. juunil algusega kl 10.15 Oecologicumis 
(J. Liivi 2, Tartu) ruumis 126.
Täpne ajakava selgub pärast tööde esitamist.

NB! LUGEGE KINDLASTI TÄHELEPANELIKULT JUHENDIT „Magistritöö juhend zooloogia osakonnas: sisu, vorm ja protseduurid ja teisi asjakohaseid juhendeid osakonna kodulehel.

Lisainfo:
Margret Sisask
margret.sisask@ut.ee, tel. 737 5835, 55519904

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega