Looduskaitsebioloogia töörühm

Mis on looduskaitsebioloogia?

Looduskaitsebioloogia (lühendatult LKB) on teadus bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja taastamise võimalustest ja seega on aluseks praktilisele looduskaitsetööle. LKB ei ole ainult bioloogia, sellesse on tänapäeval kaasatud ka majanduslikud ja sotsiaalsed argumendid, st tegu on interdistsiplinaarse teadusega. LKB on noor teadusharu, mille teket dateeritakse 1970. aastatesse, ning mille esimesed kõrgkooliõpikud ilmusid alles 1990-ndatel.

LKB ülesanne on teavitada rakendajaid ja kujundada ühiskonna hoiakuid, hinnata ja kritiseerida poliitikat, ning seeläbi suunata inimtegevust bioloogilist mitmekesisust puudutavates küsimustes.

Töörühma liikmed

Teadus- ja rakendusuuringud

Uuringusüsteemid

Meie töörühma ajalugu

Looduskaitsebioloogia töörühma sisuline moodustumine toimus 2003. aastal, kuid töö selles valdkonnas algas juba palju varem. Töörühma inimeste osalus ja uurimisvaldkonnad kujunesid aastaid omasoodu, ilma vormiliste raamide ja ametliku toetuseta.

Alates 2009. aastast organiseerub töörühm riiklikult finantseeritava teadusteema ümber (2009-2014 SF0180012s09; 2015-2020 IUT34-7), mis kuulus aastatel 2009-2015 ka Bioloogilise Mitmekesisuse Tippkeskuse FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research) koosseisu. Aastast 2021 finantseerib Sihtasutus Eesti Teadusagentuur LKB töörühma tegemisi "Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG)" projekt PRG1121.