Looduskaitsebioloogia töörühma liikmed

Looduskaitsebioloogia töörühm on ühine töörühm Ökoloogia ja maateaduste instituudi (ÖMI) zooloogia ja botaanika osakondade vahel. See tähendab, et selle rühma liikmed, nii töötajad, kraadiõppurid kui ka üliõpilased jagunevad formaalselt (ka finantseerimise mõttes)  kahe osakonna vahel. Nii on see ühtlasi TÜ Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR raames alanud osakondadevahelise looduskaitsebioloogia alase koostöö kinnistamine ja kestlikuks muutmine ÖMI struktuuris.

 

Töötajad

Töötajad
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
Asko Lõhmus
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia professor
J. Liivi 2-231
+372 529 2015
+372 529 2015
Riinu Rannap
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-236
523 2732 (3732)
Riinu Rannap
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-236
523 2732 (3732)
Piret Lõhmus
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
looduskaitsebioloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-303
+372 5348 0874 (6217)
Piret Lõhmus
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
looduskaitsebioloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-303
+372 5348 0874 (6217)
Kai Vellak
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor 0,6 k
J. Liivi 2-305

Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Botaanilised kogud
juhataja 0,4 k
Lai 38
+372 524 6249 (6229)
Kai Vellak
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor 0,6 k
J. Liivi 2-305

Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Botaanilised kogud
juhataja 0,4 k
Lai 38
+372 524 6249 (6229)
Kadri Runnel
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-235
Kadri Runnel
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-235
Liina Remm
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur 0,1 k
J. Liivi 2-235
Liina Remm
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur 0,1 k
J. Liivi 2-235
Elin Soomets-Alver
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Elin Soomets-Alver
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Maarja Vaikre
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Maarja Vaikre
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
märgalade ökoloogia teadur
J. Liivi 2-239
Raul Rosenvald
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
säästliku metsanduse teadur
J. Liivi 2-236
Raul Rosenvald
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
säästliku metsanduse teadur
J. Liivi 2-236
Raido Kont
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia spetsialist
J. Liivi 2-236
Raido Kont
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia spetsialist
J. Liivi 2-236
Triin Tekko
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-235
Triin Tekko
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-235
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238

 

Doktorandid

Doktorandid
Eliisa Pass
looduskaitsebioloogia spetsialist
Tartu observatoorium
Kosmosetehnoloogia osakond
insener 0,3 k

Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia spetsialist 0,7 k
J. Liivi 2-239
Uuringuteema: Maastiku ja kiskluse mõju metsislaste sigimisedukusele
Eliisa Pass
looduskaitsebioloogia spetsialist
Tartu observatoorium
Kosmosetehnoloogia osakond
insener 0,3 k

Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia spetsialist 0,7 k
J. Liivi 2-239
Maarja Kõrkjas
looduskaitsebioloogia nooremteadur
Uuringuteema: Lageraiesüsteemide intensiivsuse mõju elurikkusele: mikroelupaikade põhine lähenemine
Maarja Kõrkjas
looduskaitsebioloogia nooremteadur
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238
Uuringuteema: Ohustatud niidulindude asurkondi mõjutavad rannaniidu tunnused ning rakendused elupaikade taastamiseks ja majandamiseks
Triin Kaasiku
Zooloogia osakond
Loodusressursside õppetool
looduskaitsebioloogia teadur
J. Liivi 2-238
Anna-Liisa Šavrak
doktorant
Uuringuteema: Säilikpuude ökoloogilised funktsioonid uuenenud puistutes
Anna-Liisa Šavrak
doktorant
Kadi Kutser
doktorant
Uuringuteema: Puude kasvukiiruse seos kõdupuidu elustiku ja funktsioonidega
Kadi Kutser
doktorant
Tiina Samson
doktorant
Uuringuteema: Kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus
Tiina Samson
doktorant
Yehor Yatsiuk
doktorant
Uuringuteema: Suured puuõõnsused elurikkuse tugielemendina metsades
Yehor Yatsiuk
doktorant
Ovidiu Copoț
doktorant
Uuringuteema: Molekulaarsete andmete kasutamine vähetuntud metsaelustiku kaitse planeerimisel
Ovidiu Copoț
doktorant
Linda Saare
doktorant
Uuringuteema: Elupaiga kvaliteedi mõju kütridiomükoosi avaldumisele kahepaiksetel
Linda Saare
doktorant

 

Magistrandid

Magistrandid
Pelle Mellov
Pelle Mellov
Maret Hobolainen
Maret Hobolainen
Oskar Rumm
Oskar Rumm
Birgit Purga
Birgit Purga
Kaisa Triin Tomak
Kaisa Triin Tomak
Mariliis Lopsik
Mariliis Lopsik
Amaranta Lill Põld
Amaranta Lill Põld
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022