Kaitstud doktori- magistri- ja bakalaureusetööd

Terioloogia õpetool

Terioloogide juhendamisel kaitstud doktoritööd

Kokku kaitstud 14 doktoritööd.

Alates aastast 2014 (kui loodi Terioloogia õppetool) on kaitstud 10 doktoritööd

1) Ants Tull, 2022. Domesticated and wild mammals as reservoirs for zoonotic helminth parasites in Estonia. University of Tartu Press, 152 p.

https://dspace.ut.ee/handle/10062/83135

Juhendajad: Prof. Urmas Saarma (TÜ ÖMI), Dr. Epp Moks (Veterinaar- ja Toidulaboratoorium)

Oponent: Dr. Smaragda Sotiraki (Hellenic Agricultural Organization, Greece)

Kaitsmine toimus 31.08.2022 Tartu Ülikoolis

2) Liina Kinkar, 2018. Global patterns of genetic diversity and phylogeography of Echinococcus granulosus sensu stricto – a tapeworm species of significant public health concern. University of Tartu Press, 147p.

https://dspace.ut.ee/handle/10062/61071

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (TÜ ÖMI juhtivteadur, terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Laura Kamenetzky (Argentinian Research Council, CONICET, Argentina).

Kaitsmine toimus 22.08.2018 Tartu Ülikoolis, Vanemuise 46-301.

3) Teivi Laurimäe, 2018. Taxonomy and genetic diversity of zoonotic tapeworms in the species complex of Echinococcus granulosus sensu lato. University of Tartu Press, 141 p.

https://dspace.ut.ee/handle/10062/61242

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (TÜ ÖMI juhtivteadur, terioloogia õppetool)

Oponent: Prof. Emily Jenkins  (University of Saskatchewan, Canada).

Kaitsmine toimus 17.08.2018 Tartu Ülikoolis, Vanemuise 46-301.

4) Karmen Süld, 2017. Food habits, parasites and space use of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides: the role of an alien species as a predator and vector of zoonotic diseases in Estonia. University of Tartu Press, 146p.

https://dspace.ut.ee/handle/10062/57036

Juhendajad: Dr. Urmas Saarma (TÜ ÖMI juhtivteadur, terioloogia õppetool), Dr. Harri Valdmann (TÜ ÖMI dotsent, Terioloogia õppetool).

Oponent: Dr. Kaarina Kauhala (Natural Resources Institute Finland (LUKE), Finland).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 29.08.2017

5) Ragne Oja, 2017. Consequences of supplementary feeding of wild boar – concern for ground-nesting birds and endoparasite infection. University of Tartu Press, 141p. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/57026

Juhendaja: Dr. Harri Valdmann (TÜ ÖMI dotsent, Terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Oliver Keuling (University of Veterinary Medicine, Germany).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 29.08.2017

6) Eve Rannamäe, 2016. Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period. University of Tartu Press, 269 p.

https://dspace.ut.ee/handle/10062/54179

Juhendajad: Dr. Heiki Valk (TÜ Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond), Dr. Urmas Saarma (juhtivteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool), Dr. Lembi Lõugas (vanemteadur, Tallinna Ülikool, Arheoloogia teaduskogu).

Oponent: Prof. Laszló Bartosiewicz (Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 18.11.2016

7) Maris Hindrikson, 2016. Grey wolf (Canis lupus) populations in Estonia and Europe: genetic diversity, population structure and –processes, and hybridization between wolves and dogs. University of Tartu Press, 121 p. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/54145

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (juhtivteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool)

Oponent: Prof. Linda Laikre (Department of Zoology, Division of Population Genetics, Stockholm University, Sweden).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 16.11.2016

8) Leidi Laurimaa, 2016. Echinococcus multilocularis and other zoonotic parasites in Estonian canids. University of Tartu Press, 144 p. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/51461

Juhendajad: Dr. Urmas Saarma (juhtivteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool) ja Dr. Epp Moks (teadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool).

Oponent: Dr. Thomas Romig (University of Hohenheim, Stuttgart, Germany).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 8.05.2016

9) Ly Lindman, 2015. The ecology of protected butterfly species in Estonia. University of Tartu Press, 171 p.  

https://dspace.ut.ee/handle/10062/50112

Juhendajad: Prof. Toomas Tammaru (TÜ ÖMI Zooloogia osak., Entomoloogia õppetool), Dr. Jaanus Remm (teadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool).

Oponent: Dr. Josef Settele (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Germany).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 12.02.2016

10) Villu Soon, 2014. A phylogenetic revision of the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with emphasis on the northern European fauna. University of Tartu Press, 211 p. 

http://hdl.handle.net/10062/40568

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (vanemteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Lars Krogmann, (State Museum of Natural History Stuttgart, Germany).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 12.06.2014

11) Marju Keis, 2013. Brown bear (Ursus arctos) phylogeography in northern Eurasia. University of Tartu Press, 142 p. 

http://hdl.handle.net/10062/29042

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (vanemteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Ettore Randi (University of Bologna; Italian Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA, Italy).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 6.03.2013

12) Egle Tammeleht, 2011. Brown bear (Ursus arctos) population structure, demographic processes and variations in diet in northern Eurasia. University of Tartu Press, 143 p. 

http://hdl.handle.net/10062/18186

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (vanemteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Eva Bellemain (University of Oslo, Norway).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 31.09.2011

13) Erki Õunap, 2010. Systematic studies on the subfamily Sterrhinae (Lepidoptera: Geometridae). University of Tartu Press, 111 p. 

http://hdl.handle.net/10062/14836

Juhendajad: Dr. Urmas Saarma (vanemteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool) Dr. Jaan Viidalepp (Eesti Maaülikool).

Oponent: Dr. Roger Vila (Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF), Spain).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis 11.06.2010

14) Epp Moks, 2008. Tapeworm parasites Echinococcus multilocularis and E. granulosus in Estonia: phylogenetic relationships and occurrence in wild carnivores and ungulates. University of Tartu Press, 82 p. 

http://hdl.handle.net/10062/6843

Juhendaja: Dr. Urmas Saarma (vanemteadur, TÜ ÖMI Zooloogia osak., Terioloogia õppetool)

Oponent: Dr. Heikki Henttonen (Finnish Forest Research Institute, Finland).

Kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis, 30.09.2008

 

Terioloogia õppetoolis kaitstud magistritööd alates aastast 2014 (kokku 25 tööd)

 

1) Käbi-Riin Ojassoo, 2021. Põistang-paelussi (Echinococcus granulosus sensu stricto) globaalne geneetiline mitmekesisus ja fülogeograafia (kaitsmine toimus TÜMRIs, kuna Käbi-Riin õppis Biomeditsiini erialal).

Juhendajad: Urmas Saarma ja Elin Org (TÜ Genoomika instituut)

 

2) Agnes Putnik, 2020. Rannaniitude linnud kiskjate toidus. 

Juhendaja: Urmas Saarma

 

3) Maris Pärn, 2019. Põistang-paelussi Echinococcus granulosus sensu stricto geneetiline mitmekesisus Armeenias ja Türgis ning fülogeneetiline seos teiste piirkondadega.

Juhendaja: Urmas Saarma.

 

4) Rita Baumer, 2018. Huntide (Canis lupus) ja koerte (Canis familiaris) hübridiseerumine Euroopa põhjaosas.

Juhendajad: Kaari Susi ja Urmas Saarma.

 

5) Andrus Dräbtsinski, 2018. Hundi (Canis lupus) toitumine sigade aafrika katku ja madala metssea arvukuse perioodil.

Juhendajad: Harri Valdmann ja Urmas Saarma.

 

6) Miina Lõoke, 2018. Ülevaade põhjapoolseima lisasöötmata hobusekarja aastaringsest käitumisest.

Juhendaja: Kairi Kiik.

 

7) Sandra Poks, 2017. Pruunkaru (Ursus arctos) isaliinide fülogeograafia Euraasias.

Juhendajad: Peeter Anijalg ja Urmas Saarma.

 

8) Kaari Susi, 2017. Geenisiire Balti hundipopulatsioonis.

Juhendajad: Urmas Saarma ja Liivi Plumer.

 

9) Maarja Poska, 2017. Lendorava (Pteromys volans) leiukoha asustatus: puistu- ja maastikuseosed.

Juhendaja: Jaanus Remm.

 

10) Kadi Kutser, 2017. Huntide (Canis lupus) ja koerte (Canis familiaris) hübridiseerumine ja introgressioon Eestis.

Juhendajad: Liivi Plumer ja Urmas Saarma.

 

11) Maret Kaljulaid, 2016. METSISE JA TEISTE KANALISTE OSA KISKJALISTE TOIDUS.

Juhendajad: Egle Soe ja Urmas Saarma

 

12) Marii Leinberg, 2016. LIIGIKAASLASTE JA SAAKLOOMADE ARVUKUSE MÕJU ILVESE (LYNX LYNX) KODUPIIRKONNA SUURUSELE EESTIS.

Juhendaja: Raido Kont.

 

Camilla Kastein, 2016. METSNUGISE (MARTES MARTES) PARASITOFAUNA EESTIS.

Juhendaja: Epp Moks.

 

13) Anni Aasa, 2016. LAEVALIIKLUSE MÕJU LÄÄNEMERE VIIGERHÜLGE (PUSA HISPIDA BOTNICA) LIIKUMISELE JA RUUMIKASUTUSELE.

Juhendajad: Jaanus Remm ja Mart Jüssi.

 

14) Katri Pärna, 2015. PRUUNKARU (URSUS ARCTOS) TALVITUSALAD EESTIS: EELISTUSED JA RUUMILINE MUDEL.

Juhendajad: Egle Tammeleht ja Anne Kull.

 

15) Maarja Kuuspu, 2015. MÄGRA (MELES MELES) ELUPAIGANÕUDLUSED URUKOHA VALIKUL MANDRI-EESTIS

Juhendaja: Egle Tammeleht.

 

16) Ants Tull, 2015. KOERTEGA (CANIS LUPUS FAMILIARIS) LEVIVAD SISEPARASIIDID EESTI LINNADES.

Juhendaja: Epp Moks.

 

17) Heete Ausmeel, 2015. METSNUGISE (MARTES MARTES) SÜGISTALVINE TOITUMINE EESTIS.

Juhendajad: Egle Soe ja Harri Valdmann.

 

18) Triin Käbin, 2015. ALARIA ALATA NAKKUS SÄILITUSPEREMEESTEL EESTIS.

Juhendajad: Ragne Oja ja Epp Moks.

 

19) Kertu Jaik, 2014. Pähklinäpi (Muscardinus avellanarius) elupaigakasutus levila põhjapiiril: liigi esinemise tõenäosus Eestis.

Juhendaja: Jaanus Remm.

 

20) Teivi Laurimäe, 2014. Põistang-paelussi fülogeograafia Aasias ning Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, ning mitokondriaalse DNA rekombinatsioon eri genotüüpide vahel.

Juhendaja: Urmas Saarma.

 

21) Martin Silts, 2014. Hallhülge (Halichoerus grypus) sukeldumismustrid Läänemeres.

Juhendajad: Mart Jüssi ja Randel Kreitzberg.

 

22) Galina Oskar, 2014. Hallhaigru (Ardea cinerea) kolooniakoha valikust.

Juhendajad: Egle Tammeleht ja Marek Vahula.

 

23) Liina Veske, 2014. Pruunkaru tekitatud kahjustuste ajaline ja ruumiline jaotumine ning nende seos karude arvukuse ja küttimisega.

Juhendajad: Egle Tammeleht, Urmas Saarma ja Jaanus Remm.

 

24) Liina Kinkar, 2014. Põistang-paelussi (Echinococcus granulosus) genotüüpide eristamine ja fülogeograafia Euroopas.

Juhendaja: Urmas Saarma.

Terioloogia õppetoolis kaitstud bakalaureusetööd alates aastast 2014 (kokku 23 tööd)

Kadi Kaljurand, 2022. Soo determinatsioon selgroogsetel loomadel.

Juhendaja: Maris Hindrikson 

 

Anti Biedermann, 2021. Hübridiseerumine Euroopa imetajate seas.

Juhendajad: Urmas Saarma ja Egle Tammeleht

 

Eleonore Susi, 2020. Hallhundi (Canis lupus) leviku ja geneetilise mitmekesisuse globaalsed muutused Pleistotseenist tänapäevani.

Juhendaja: Urmas Saarma 

 

Jekaterina Ovtsinnikova, 2020. Alveokoki (Echinococcus multilocularis) globaalne levik ja geneetiline mitmekesisus.

Juhendaja: Urmas Saarma

 

Sander Jenk, 2019. Olfaktoorne kommunikatsioon pruunkarudel.

Juhendaja: Egle Tammeleht

 

Elina Jantson, 2018. Koerte katkuviirus ja parvoviirus ning nende levik metsloomade seas Euroopas.

Juhendaja: Urmas Saarma.

 

Kristel Cecill Veerme, 2018. Põdra (Alces alces) endoparasiidid Euroopas.

Juhendajad: Harri Valdmann ja Epp Moks.

 

Johannes Kõdar, 2018. Metssea ruumikasutus antropogeenses maastikus.

Juhendaja: Harri Valdmann

 

Eneli Simson, 2017. Hundipopulatsioonid Euroopa kesk‐, ida‐ ja põhjaosas: struktuur, seotus ning peamised ohufaktorid.

Juhendaja: Urmas Saarma

 

Kristjan Satsi, 2017. Hariliku šaakali (Canis aureus) levimisega kaasnevad potentsiaalsed probleemid Eestis seoses kiskluse ja patogeenidega.

Juhendajad: Liina Kinkar ja Urmas Saarma.

 

Kärt Kalve, 2016. KISKJALISTEGA LEVIVAD OHTLIKUD PARASIIDID LINNADES JA PROBLEEMID NENDE IDENTIFITSEERIMISEL.

Juhendajad: Ants Tull, Epp Moks ja Urmas Saarma.

 

Britta Kalgan, 2016. PARASVÖÖTME HIBERNEERUVAD NÄRILISED.

Juhendajad: Kairi Kiik ja Tiit Maran.

 

Mariel Luuk, 2016. HALLHÜLJESTE (HALICHOERUS GRYPUS) SIGIMISPERIOODI KUJUNEMISEST JA SELLE ÖKOLOOGILISEST TÄHENDUSEST.

Juhendajad: Martin Silts ja Mart Jüssi.

 

Maris Pärn, 2016. KÄSITIIVALISTE POOLT EDASIKANTAVAD PATOGEENID EUROOPAS JA NEILE ENDILE OHTU KUJUTAVAD PATOGEENID.

Juhendajad: Rauno Kalda ja Urmas Saarma.

 

Kadi Viinapuu, 2015. HUNDI (CANIS LUPUS) JA KOERA (CANIS FAMILIARIS) HÜBRIDISEERUMINE NING SELLE MÕJU EUROOPA HUNDIPOPULATSIOONIDELE.

Juhendajad: Urmas Saarma ja Liivi Plumer.

 

Miina Lõoke, 2015. SUURKISKJATE POPULATSIOONI STRUKTUURI MÕJUTAVAD TEGURID.

Juhendaja: Jaanus Remm.

 

Maarja Poska, 2015. MAISMAAIMETAJATE RUUMITAJU JA LIIKUMISMUSTRITE KUJUNEMINE LOODUSMAASTIKES.

Juhendaja: Jaanus Remm.

 

Aveli Vellerind, 2015. PÕDRA ELUPAIGAVALIK JA RUUMIKASUTUS ANTROPOGEENSES KESKKONNAS.

Juhendajad: Marju Keis ja Harri Valdmann.

 

Andrus Dräbtsinski, 2015. METSNUGISE (MARTES MARTES L.) TELEMEETRILISED UURINGUD.

Juhendaja: Harri Valdmann.

 

Sandra Poks, 2015. Y-KROMOSOOM KUI GENEETILINE MARKER JA ISALIINI ROLL EVOLUTSIOONIPROTSESSIDES.

Juhendajad: Peeter Anijalg ja Urmas Saarma.

 

Marii Leinberg, 2014. Ilvese Lynx lynx kodupiirkonna suurus Euroopas ja seda mõjutavad tegurid.

Juhendaja: Raido Kont.

 

Karl Tammiste, 2014. Stereotüüpne käitumine kiskjatel.

Juhendaja: Kairi Kiik.

 

Kaari Susi, 2014. Peamised metsise (Tetrao urogallus) arvukust vähendavad ohutegurid.

Juhendajad: Urmas Saarma ja Harri Valdmann.