Loomaökoloogia õppetooli liikmed

Teadlased / õppejõud
Doktorandid
Magistrandid
Bakalaureuseüliõpilased


Endised loomaökoloogia õppetooli teadlased


 

 

Teadlased / õppejõud


 

 

Image
Tuul

Tuul Sepp

Loomaökoloogia õppetooli juhataja, professor
Evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühma liider

Mobiiltelefon: 505 2501
tuul.sepp@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Inimese põhjustatud keskkonnamuutuste (eelkõige linnastumise  ja merereostuse) mõju vabalt elavatele loomadele (peamiselt lindudele ja kaladele),  vananemine ja vähk evolutsioonilise ökoloogia kontekstis. Juhib evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühma.

Vabariigi Presidendi noore teadlase preemia laureaat 2020.

Õppetöö ülikoolis
Vastutab parasitoloogia ainekursuse eest. Loeb loenguid evolutsioonilise ökoloogia ja etoloogia ainekursustel. Juhendab doktoritöid (üks edukalt kaitstud) ja magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia  Töörühma koduleht


 

 

Image
Peeter

Peeter Hõrak

Käitumisökoloogia professor
Inimese käitumisökoloogia töörühma liider

Lauatelefon:  737 5075 Mobiiltelefon: 514 9552 (lühinr: 5075)
peeter.horak@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Inimese käitumisökoloogia. Varem tegelnud lindude immuunökoloogia, füsioloogilise käitumisökoloogia ja isiksuseuuringutega. On tegelenud ka putukate, kalade ja väikeimetajate immuunökoloogiaga.

Kahekordne riikliku teaduspreemia laureaat: sai preemia 2002. a. (koos R. Männi, T. Tammaru ja P. Hõrakuga) ning eraldi 2013. a.

Õppetöö ülikoolis
Loeb loenguid evolutsioonilise ökoloogia, etoloogia, evolutsioonilise bioloogia, parasitoloogia ja teadustöö üldprintsiipide ainekursuste raames. Tema juhendamisel on kaitstud 11 doktoritööd.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia   Personaalne koduleht
Algusesse


 

 

Image
Raivo

Raivo Mänd

Loomaökoloogia emeriitprofessor
 

Lauatelefon:  737 5070 Mobiiltelefon: 506 9849 (lühinr: 5070)
raivo.mand@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Metsavärvuliste pesitsusaegne ökoloogia, elupaigasuhted, füsioloogiline ja käitumisökoloogia, sulestiku bakterikoosluste ökoloogia jms. Varem uurinud merelindude (tiirud, kajakad) pesitsusökoloogiat, linnumunade ökoloogilist morfoloogiat, maismaatigude levikut Eestis.

Riikliku teaduspreemia laureaat: sai preemia 2002. a. (koos P. Hõraku, T. Tammaru ja I. Otsaga).

Õppetöö ülikoolis
Õpetab etoloogia ja käitumisökoloogia kursusi, loeb loenguid teaduse metodoloogiast ja teadusettekande pidamisest, koordineerib õppetooli kraadiõpet. Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV   Vikipeedia
Algusesse


 

Image
Vallo

Vallo Tilgar

Linnuökoloogia kaasprofessor
Linnuökoloogia töörühma liider

Lauatelefon:  737 5814 Mobiiltelefon: 529 1735
vallo.tilgar@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude füsioloogiline ja geneetiline käitumisökoloogia, elupaigaseosed ja isiksuseuuringud. Põllulindude ökoloogia. Varem uurinud ka põdra populatsiooniökoloogiat.

Õppetöö ülikoolis
Põhiõppejõud loomade ökofüsioloogia ja andmekogumise printsiipide ainekursustel, varem ka ornitoloogia ainekursusel ning loeb loenguid etoloogia ja looduskaitsebioloogia kursuste raames. Tema juhendamisel on kaitstud 3 doktoritööd ja rida magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 
Algusesse


 

 

Image
Indrikis

Indrikis Krams

Loomaökoloogia külalisprofessor

Mobiiltelefon: +371 2946 5273
indrikis.krams@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude ja putukate  füsioloogiline käitumisökoloogia ja inimese evolutsiooniline psühholoogia.

Õppetöö ülikoolis
Õpetab Tartu Ülikoolis loomade ökofüsioloogia kursuse raames. Tema juhendamisel on Tartu Ülikoolis kaitstud 1 doktoritöö, peale selle on mitmeid tema juhendatud doktoritöid  kaitstud Daugavpilsi Ülikoolis Lätis.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 
Algusesse


 

Image
Jaanis

Jaanis Lodjak

Loomaökoloogia teadur

Mobiiltelefon: 5594 5922 
jaanis.lodjak@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Loomade käitumise ja sigimise füsioloogilised regulatsioonimehhanismid, IGF-1 kasvufaktori mõju käitumisele lindudel.

Õppetöö ülikoolis
Annab praktikume andmekogumise printsiipide ja katseandmete analüüsi kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 
Algusesse


 

Image
Richard

Richard Meitern

Loomaökoloogia teadur
Loomade ökofüsioloogia labori juhataja

richard.meitern@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Ökofüsioloogilised ja biokeemilised uurimismeetodid.

Õppetöö ülikoolis
Loeb loenguid parasitoloogia kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 
Algusesse


 

Image
Randel

Randel Kreitsberg

Ökotoksikoloogia teadur

randel.kreitsberg@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Veekogude ökotoksikoloogia: keskkonnareostuse (raskmetallid, naftasaadused jt orgaanilised toksilised ained) levik ja mõju elusorganismidele; mikroplasti reostus. Kalade füsioloogia ja tervis: toksiliste ainete poolt põhjustatud stressifaktorid, biomarkerid, vähihaigus kaladel.

Õppetöö ülikoolis
Õpetab ökotoksikoloogiat, loeb loenguid loomade ökofüsioloogia kursuse raames. Juhendab lõputöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV

Algusesse


 

Image
Jeffrey

Jeffrey Carbillet

Loomaökoloogia teadur (järeldoktor)

jeffrey.cm@live.fr

Peamised uurimissuunad
Reostuse mõju merelindude elukäigule.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV

Algusesse


 

 

Image
Marko

Marko Mägi

Linnuökoloogia teadur (0,1)

marko.magi@ut.ee

Peamised uurimissuunad
Lindude populatsiooniökoloogia, käitumisökoloogia, elupaigaseosed, linnalindude ökoloogia.

Õppetöö ülikoolis
Vastutab bioloogia ja elustiku kaitse erialaseminari ja selgroogsete looduses määramise praktikumi korralduse eest. Loeb loenguid etoloogia ainekursuse raames ja annab praktikume andmeanalüüsis. Juhendab doktoritöid (üks edukalt kaitsmud) ja magistritöid.

Publikatsioonid   Akadeemiline CV 
Algusesse


 

Image
Elin Sild

 

Elin Sild

Teadusprojektide peaspetsialist (0,6)

elin.sild@ut.ee

Publikatsioonid Akadeemiline CV

 

 

 

 

Algusesse


 

 

Doktorandid


 

 

 

 

Image
Grete

Grete Alt

Doktorant

grt@ut.ee

Uurimistöö teema
Sulgedel elunevate bakterite roll lindudel: uued võimalused seoses molekulaarsete ja mikrobioloogiliste meetodite arenguga
Juhendajad R. Mänd, M. Mägi

Õppetöö ülikoolis
Lugenud loenguid ornitoloogias, juhendanud bakalaureuse- ja magistritööd.

Publikatsioonid

Algusesse

 

Image
Velda

Velda Lauringson

Doktorant

velda.lauringson@ut.ee

Uurimistöö teema
Teismeliste kasvu, sugulise küpsemise ja vaimse arengu vahelised interaktsioonid elukäikude evolutsiooni teooria perspektiivis.
Juhendajad: P. Hõrak, G. Veldre

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid

Algusesse


 

Image
Riin

Riin Viigipuu

Doktorant

riin@viigipuu.ee

Uurimistöö teema
Antropogeense müra mõjud lindude käitumisele ja kohasusele looduslikes populatsioonides
Juhendaja V. Tilgar

Õppetöö ülikoolis
Andnud linnulaulu tundmise praktikumi ja andmekogumise praktikumi, juhendanud bakalaureusetööd.

Publikatsioonid

Algusesse

 

 

 

Image
Merilin

Merilin Raudna-Kristoffersen

Doktorant 

merilin.raudna@gmail.com

Uurimistöö teema
Mikroplasti levik merekeskkonnas ja selle pikaajaline mõju veeorganismidele sebrakala Danio rerio näitel
Juhendajad: R. Kreitsberg, M. Heinlaan (KBFI), A. Ivask (MR)

Õppetöö ülikoolis

Publikatsioonid

Algusesse


Image
Jürgen Karvak

 

Jürgen Karvak

Doktorant, vooluveekogude ökoloogia nooremteadur

jurgen.karvak@ut.ee

Uurimistöö teema
Konditsiooniindeksite ja geeniuuringute kasutamine loomade heaolu ja elupaiga kvaliteedi hindamiseks magevee-elupaikade taastamise projektides
Juhendajad: T. Sepp, L. Saks (EMI)

Õppetöö ülikoolis

Akadeemiline CV Publikatsioonid

Algusesse


 

 

Magistrandid

 • Christel Rose Bachmann (juh. Marko Mägi)
 • Laura Pipper (juh. Vallo Tilgar)

 

 

 

 

 


 

 

 

Bakalaureuseüliõpilased

 • Ursula Pajumäe
 • Mariliis Albert
 • Ann Mari Kivimägi
 • Nele-Rita Põldma

 

 

 

 

 

 

Endised loomaökoloogia õppetooli teadlased

 • Toomas Tammaru (dotsent 1999 - 2005, praegu entomoloogia õppetooli professor, zooloogia osakonna juhataja)
 • Indrek Ots (teadur ja vanemteadur 1999 - 2005)
 • George A. Lozano (teadur 2009 - 2010)
 • Priit Kilgas (teadur 2007 - 2011)
 • Małgorzata E. Arlet (teadur-järeldoktor 2010 - 2013)
 • Asko Lõhmus (teadur ja vanemteadur 2003 - 2013, praegu professor ja loodusressursside õppetooli juhataja)
 • Riinu Rannap (teadur 2009 - 2013, praegu loodusressursside õppetooli kaasprofessor)
 • Lauri Saks (teadur 2004 - 2014, praegu TÜ Eesti Mereinstituudi kaasprofessor)
 • Pauli Saag (teadur 2010 - 2015)
 • Tatjana Krama (teadur 2016 - 2019, praegu Eesti Maaülikooli vanemteadur)
 • Ulvi Karu (teadur 2008 - 2021)
 • Kunter Tätte (teadur 2020 - 2021)

 

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022