Loomaökoloogia seminar - 27. aprill 2022 kl 16:00

Geneetika võimalused käitumisteadustes

Uku Vainik

Geneetiliste andmete küllus on jõudmas ka sotsiaalteadlasteni. Annan ülevaate, kuidas geneetika aitab omavahel seostada käitumise tunnuseid, mida pole samas andmestikus mõõdetud. Kuidas polügeensed skoorid aitavad laste peal uurida nende võimalikku tulevikku isegi kui tulevikumõõtmisi veel ei saa teha. Kuidas geneetilised instrumendid võimaldavad tunnuste vahelistest korrelatsioonidest teinekord järeldada ka põhjuslikkust. Lisaks tutvustan ka Geenivaramus vast valminud 77000 inimese isiksuse andmestikku, kus saab sarnaseid küsimusi küsima hakata. 

Taustaks tasub lugeda seda, siis on seminaris lihtsam küsida. 

Uku Vainik, PhDon TÜ genoomika instituudi kaasprofessor, psühholoogia instituudi teadur ja McGilli ülikooli Meditsiini ja terviseteaduste valdkonna külalisprofessor. Ta püüab geneetika abil selgust saada, kas käitumine põhjustab tervist või tervis käitumist. Selleks juhib ta praegu Geenivaramus kõikide geenidoonorite isiksuse ja kognitiivsete võimete mõõtmist. 

Tartu ülikooli õppehoone Aia (Vanemuise) t. 46 1930-ndatel

Õppeaasta avaaktus 4.09 kell 12.15 - 13.00

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022