Autor:
Ants Tull

Praktika ja välitööd

Kui oled huvitatud töörühmas praktika läbimisest või välitöödes osalemisest, võta ühendust töörühma juhi professor Urmas Saarmaga (urmas.saarma@ut.ee).

Tartu ülikooli õppehoone Aia (Vanemuise) t. 46 1930-ndatel

Õppeaasta avaaktus 4.09 kell 12.15 - 13.00

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022