Riiklikud tunnustused loomaökoloogidele

Peeter Hõrak
2013

Riiklik teaduse aastapreemia bio- ja geoteadustes teadustööde tsükli „Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis“ eest

Asko Lõhmus
2011

Riiklik teaduse aastapreemia põllumajandusteadustes teadustööde tsükli „Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine“ eest

Raivo Mänd, Peeter Hõrak, Toomas Tammaru ja Indrek Ots
2002

Riiklik teaduse aastapreemia bio- ja geoteadustes teadustööde tsükli „Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides“ eest

Tuul Sepp 
2020
Noore teadlase aastapreemia uurimistöö eest loomaökoloogias

Markus Valge 2022
Valdkondadeülene PEAPREEMIA konkursitöö „Elukäikude evolutsiooni teooria ennustuste kontrollimine antropomeetriliste andmete alusel” eest
Juh P. Hõrak

Mari-Ann Lind 2022
Diplom doktoriõppes konkursitöö „Sisemised piirangud energiakäitlusele: integratiivne uuring käitumisest, sugulise valiku ornamentidest ja seedesüsteemi tervisest rohevintide” eest
Juh P. Hõrak, T. Sepp

Kätlin Kurg 2018
II preemia magistriõppes konkursitöö „Temperatuuritõusu mõju kolme linnuliigi pesitsusfenoloogiale Lõuna-Eestis, Viljandi maakonnas” eest
Juh M. Mägi

Richard Meitern 2017
II preemia doktoriõppes konkursitöö „Oksüdatiivse stressi mõõtmismeetodite valideerimine ja rakendamine vabalt elavate lindude redoksfüsioloogia kirjeldamisel” eest
Juh P. Hõrak

Jaanis Lodjak 2016
I preemia doktoriõppes konkursitöö „Insuliini-laadse kasvufaktori 1 ja kortikosterooni seos värvuliste pesapoegade kasvukiiruse ja  lennuvõimestumisedukusega” eest
Juh M. Mägi

Markus Valge 2016
I preemia magistriõppes konkursitöö „Isa surm ei mõjuta kasvu ja- küpsemiskiirust, kuid pidurdab paljunemiskäitumist: tõendeid noorukieas tüdrukutelt sõjajärgsest Eestist” eest
Juh P. Hõrak

Liina Remm 2015
II preemia doktoriõppes konkursitöö „Metsakuivenduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja elupaikadele: järeldused säästlikuks majandamiseks ja looduskaitseks” eest
Juh A. Lõhmus

Marju Männiste 2014
Diplom doktoriõppes konkursitöö „Rohevintide füsioloogiline ökoloogia: sulgedes sisalduv informatsioon immuunfunktsiooni ja käitumise kontekstis” eest
Juh P. Hõrak

Mari-Ann Lind 2013
Diplom bakalaureuseõppes konkursitöö "Immuunaktivatsiooni ja psühholoogilise stressi mõju DNA kahjustustele rohevintidel (Carduelis chloris)" eest
Juh P. Hõrak

Tuul Sepp 2012
Valdkondadeülene PEAPREEMIA konkursitöö „Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele”eest
Juh P. Hõrak

Richard Meitern 2012
I preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Meetodid oksüdatiivse stressi tuvastamiseks: eksperiment rohevintidega eest
Juh P. Hõrak

Marianne Pitk  2012
II preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Akuutse hirmustressi mõju kortikosterooni sisaldusele rasvatihase munades” eest
Juh V. Tilgar

Pauli Saag  2012
III preemia doktoriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Sulestiku bakterikoosluste pesitsusaegne varieeruvus kahel vabaltelaval värvuliseliigil eest
Juh R. Mänd, V. Tilgar

Elin Sild 2011
I preemia doktoriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Oksüdatiivsed kaitsereaktsioonid immuunökoloogilises kontekstis: lämmastikoksiidi produktsiooni ning oksüdatiivse purske mõõtmise meetodite kohandamine ja rakendamine värvulisele" eest
Juh P. Hõrak

Marju Männiste 2011
I preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Melaniini- ja karotenoidide põhist sulestikuvärvust mõjutavad faktorid rohevintidel" eest
Juh P. Hõrak

Liina Remm 2011
III preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Lageraie ja metsakuivenduse mõju maismaatigudele" eest
Juh A. Lõhmus

Elo Sisask 2009
II preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Linnupoegade kasvunäitajate seos vanemate toitmiskäitumisega kahel suluspesitsejal värvulisel parasvöötme põhjaosa lehtpuistu-okaspuistu mosaiigis” eest
Juh R. Mänd, M. Mägi

Tuul Sarv 2008
II preemia magistriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Leukogrammi individuaalne varieeruvus rohevintidel: vabalt elavate ja puurilindude võrdlus ning reaktsioon immuunaktivatsioonile ja immuunsupressioonile” eest
Juh P. Hõrak

Ulvi Karu
2008

I preemia doktoriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Antioksüdantne kaitse, karotenoidid ja koktsiidinakkus rohevintidel – immuunaktivatsiooni hinna ja parasiidiresistentsuse mehhanismide hindamine karotenoidsete ornamentidega värvulistel“  eest
Juh P. Hõrak

Priit Kilgas
2008

I preemia doktoriõppes bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas konkursitöö „Vereparameetrid kui füsioloogilise konditsiooni ja luustiku arengu näitajad rasvatihasel (Parus major): looduslik varieeruvus ja rakendamine lindude sigimisökoloogias“ eest
Juh R. Mänd

Ulvi Karu
2004

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Eksperimentaalse koktsiidinakkuse mõju rohevintide (Carduelis chloris) tervislikule seisundile ja sulestiku värvusele“ eest
Juh P. Hõrak

Lauri Saks
2003

II preemia bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Kas isase rohevindi sulgede värvus peegeldab tema immuunvõimet ja sulgede karotinoidide sisaldust“ eest
Juh P. Hõrak

Priit Kilgas
2003

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Rasvatihase (Parus major) tervisenäitajate pesitsusaegne varieeruvus pesakohtade liiaga heterogeenses elupaigakompleksis“ eest
Juh R. Mänd

Marko Mägi
2003

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Korduvpesitsemine rasvatihasel kahes erikvaliteedilises elupaigas“ eest
Juh R. Mänd

Triinu Mänd
2002

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Emase viljapuu-tupslase (Orgyia antiqua) rööviku kasvuperioodi pikkus ja vastsejärkude arv: optimaalne või mitte?“ eest
Juh T. Tammaru

Ulvi Karu
2001

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas konkursitöö „Koktsiidinakkuse seos konditsiooniindeksitega vangistuses peetavatel rohevintidel“  eest
Juh P. Hõrak

Image
Presidendi preemia

Vabariigi president andis Tuul Sepale üle noore teadlase preemia (2020).
Pildile kutsuti ka nende mõlema õpetaja.

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024

Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022