Robin Gielen kaitseb doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“

14. novembril kell 10.15 kaitseb Robin Gielen zooloogia ja ökoloogia erialal doktoritööd „Diversity and ecological role of pathogenic fungi in insect populations“ („Patogeensete seente liigirikkus ja ökoloogiline roll putukapopulatsioonides“).

Juhendajad:

professor Toomas Tammaru, Tartu Ülikool

kaasprofessor Kadri Põldmaa, Tartu Ülikool

Oponent:

kaasprofessor Nicolai V. Meyling, Kopenhaageni Ülikool (Taani)

Putukate arvukust hoiab kontrolli all nende suur suremus, mida looduses põhjustavad putukate vaenlased: kiskjad (nii selgroogsed kui selgrootutud), parasitoidid ja patogeenid. Neist kõige eriilmelisemad ja samas ka vähem uuritud on patogeenid, kelle hulka kuuluvad nii viirused, bakterid, nematoodid kui ka seened. Just seentel on suurim potentsiaal olla pestitsiidide alternatiiviks tänu nende võimele nakatada putukaid läbi füüsilise kontakti. Minu doktoritöö eesmärgiks oli uurida patogeensete seente mitmekesisust putukate looduslikes populatsioonides ning kirjeldada nende poolt põhjustatud suremuse mustreid populatsioonidünaamika ja evolutsioonilise ökoloogia kontekstis. Selleks tegin katseid poollooduslikes tingimustes Eestis ja Argentiinas, seirates looduslikke populatsioone ning analüüsisin olemasolevat kirjandust, mis päädis 4 avaldatud teaduspublikatsiooni ja ühe käsikirjaga. Leidsime, et patogeensete seente liigirikkus on suur: lisaks katsetest leitud 38 seeneliigile näitas kirjanduse analüüs, et looduses on dokumenteeritud putukate nakatumist kokku 122 liiki seenega. Teisalt leidsime aga, et ainult 10% igast putuka populatsioonist sureb seennakkuse tagajärjel. Selline madal suremus ei luba väita, et seentel on oluline roll putukate arvukuse määrajana. Kuna aga seened on keskkonnas alati olemas, siis midagi peab määrama, kas putukas nakatub või mitte. Oma töös leidsin, et seenega nakatumist mõjutab putuka toidutaim. See toetab nn. turvamehe hüpoteesi, kus taimed pakuvad oma kudedes elupaika seentele, kes pakuvad neile kaitset taimtoiduliste putukate vastu. Lisaks tuvastasime entomopatogeenseid võimeid hõimkonnas kõduhallikseened ja mitmetel seeneliikidel, mille puhul see varem teada ei olnud.

Kaitsmist on võimalik jälgida ka Zoomi vahendusel:
https://ut-ee.zoom.us/j/95882974237?pwd=OWNZcXVQVkV1azVLQUZsSUhWZkRVQT09 (kohtumise ID: 958 8297 4237, pääsukood: 350910).